LV EN RU
Pasaules sarunas
Visas utopijas – perfektas pasaules attēlojumi – ir balstītas uz labākiem cilvēkiem. Cilvēkiem, kam rūp ne tikai sava un savu tuvinieku labklājība, bet arī plašākas – ciema, pilsētas, valsts, pasaules – sabiedrības labklājība. Iestājoties par labāku sabiedrību un cīnoties par taisnīgāku pasauli, mēs būvējam labāku rītdienu. Pasauli, kurā gribas dzīvot.

Pasaulei vajag vairāk šādu ideālistu – 21.gadsimts ir atnesis ne tikai milzu progresu un tehnoloģiskos sasniegumus, bet arī lielāku nevienlīdzību un vides problēmas, kas manifestē tālāk daudzās citās problēmās. 

Tā kā ar daudziem neredzamiem pavedieniem mēs esam ieausti pasaules tīklā, pasaulē notiekošais ietekmē mūs dažādos paredzamos un neparedzamos veidos, kā arī mēs ietekmējam pasauli. Šeit vērts atcerēties vielu nezūdamības likumu – viss atrodas nemitīgā pārmaiņu procesā, plūst un mainās, taču nekur nepazūd. Katrs mūsu solis, pirkums, domu gājiens, atbalsojas kaut kur tālāk uz cilvēku apdzīvotās Zemes.

Pasaules Sarunu mērķis ir vērst cilvēku skatījumu uz plašāku pasauli un apzināties sevi kā daļu no tās. Pasaules Sarunas ir sarunu cikls, kas tiecas aptvert dažādus mūsdienu dinamiskajā vidē aktuālus konceptus, kā, piemēram, vide, veselība, migrācija, drošība, ekonomika un sadarbība. Pasaules Sarunās piedalīsies dažādi eksperti, kā arī tiks veicinātas radošas diskusijas, izmantojot neformālās izglītības metodes. 

Pasaules Sarunas rīko „Latvijas Platforma sadarbības attīstībai” (LAPAS) sadarbībā ar Eiropas Komisijas pārstāvniecību Latvijā un Sabieriskās politikas centru Providus.

Ideālists nav naivs. Ideālists ir tā daļa pasaules, kādu tas vēlas to redzēt, jo saprot, ka viņš jau ir daļa šīs pasaules.
2011.gada laikā notika 5 dažādas sarunas:
1. Vide