Biedri

Biedrībai “Latvijas Platforma attīstības sadarbībai” ir 43 dalīborganizācijas. Par LAPAS biedru var kļūt jebkura nevalstiskā organizācija, kas darbojas vai ir ieinteresēta kādā no LAPAS darbības jomām.

Kā kļūt par LAPAS biedru organizāciju?

Izglītības Attīstības centrs

 • globālā izglītība
 • demokrātija un pilsoniskā sabiedrība
 • integrācija
 • jaunatne
 • pieaugušo izglītība

Eiropas Kustība Latvijā

 • demokrātija un pilsoniskā līdzdalība
 • formālā un neformālā izglītība

Izglītības Iniciatīvu centrs

 • demokrātija un pilsoniskā līdzdalība
 • integrācija
 • pieaugušo izglītība
 • formālā un neformālā izglītība

Latvijas Augstskolu pedagogu sadarbības asociācija

 • globālā izglītība
 • formālā un neformālā izglītība
 • pētniecība
 • akadēmiskā darbība
 • pieaugušo izglītība

Latvijas Sieviešu nevalstisko organizāciju sadarbības tīkls

 • demokrātija un pilsoniskā sabiedrība
 • dzimumu līdztiesība
 • integrācija
 • jaunatne
 • pieaugušo izglītība

Papardes zieds

 • ģimenes plānošana un seksuālā veselība

Latvijas Mediju darbinieku mācību centrs

 • formālā un neformālā izglītība

Latvijas Tirgotāju asociācija

 • globālā izglītība
 • atklātība
 • korupcijas novēršana
 • demokrātija un pilsoniskā līdzdalība
 • dzimumu līdztiesība

Latvijas Zemnieku federācija

 • lauksaimniecība
 • pārtikas drošība

ADRA Latvija

 • brīvprātīgo darbs
 • kopienu attīstība

Risinājumu darbnīca

 • demokrātija un pilsoniskā sabiedrība
 • kopienu attīstība
 • pētniecība
 • attīstības sadarbība

Sabiedrība par atklātību – Delna

 • atklātība
 • korupcijas novēršana
 • demokrātija un pilsoniskā sabiedrība

Domnīca PROVIDUS

 • atklātība
 • demokrātija un pilsoniskā līdzdalība
 • enerģētika
 • dzimumu līdztiesība
 • integrācija
 • pētniecība

Seiba – atbalsts Gvatemalas bērniem

 • labdarība

Latvijas Lauku forums

 • brīvprātīgo darbs
 • demokrātija un pilsoniskā sabiedrība
 • kopienu attīstība
 • pētniecība
 • lauksaimniecība
 • pārtikas drošība

Baltijas Reģionālais fonds

 • globālā izglītība
 • formālā un neformālā izglītība
 • brīvprātīgo darbs
 • demokrātija un pilsoniskā līdzdalība
 • jaunatne
 • pieaugušo izglītība

Patvērums „Drošā māja”

 • demokrātija un pilsoniskā sabiedrība

Solis tuvāk

 • jaunatne
 • labdarība

Radošā apvienība jauniešiem TREPES

 • brīvprātīgo darbs
 • formālā un neformālā izglītība
 • jaunatne
 • kopienu attīstība

Latvijas Pieaugušo Izglītības apvienība

 • demokrātija un pilsoniskā sabiedrība
 • pieaugušo izglītība
 • formālā un neformālā izglītība
 • integrācija

Esi Labs!

 • brīvprātīgo darbs
 • demokrātija un pilsoniskā sabiedrība
 • jaunatne
 • vides aizsardzība un zaļais dzīvesveids

Ikšķiles Brīvā skola

 • globālā izglītība
 • formālā un neformālā izglītība

Zaļā brīvība

 • vides aizsardzība un zaļais dzīvesveids

Kurzemes NVO centrs

 • brīvprātīgo darbs
 • demokrātija un pilsoniskā līdzdalība
 • formālā un neformālā izglītība
 • integrācija
 • kopienu attīstība
 • pieaugušo izglītība

Passive House Latvija

 • akadēmiskā darbība
 • pētniecība
 • vides aizsardzība un zaļais dzīvesveids

Iļģuciema Daudzbērnu ģimeņu biedrība "IB PĒRLE"

 • brīvprātīgo darbs
 • jaunatne
 • kultūra
 • sports
 • labdarība

JASMA

 • formālā un neformālā izglītība
 • globālā izglītība

Cita Daugavpils

 • apkaimju aktīvisms
 • demokrātija un pilsoniskā līdzdalība
 • ilgtspējīga un taisnīga attīstība

Laiks Jauniešiem

 • jaunatne
 • demokrātija un pilsoniskā sabiedrība
 • labdarība

Tavi draugi

 • labdarība
 • brīvprātīgo darbs
 • kopienu attīstība
 • integrācija

Riga TechGirls

 • pieaugušo izglītība
 • dzimumu līdztiesība

Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācija

 • kopienu attīstība
 • ilgtspējīga un taisnīga attīstība

Centrs MARTA

 • attīstības sadarbība
 • ilgtspējīga un taisnīga attīstība

Gribu palīdzēt bēgļiem

 • demokrātija un pilsoniskā sabiedrība
 • brīvprātīgo darbs
 • ilgtspējīga un taisnīga attīstība

Socintegra

 • integrācija
 • ilgtspējīga un taisnīga attīstība

Delve

 • jaunatne
 • formālā un neformālā izglītība

Ar pasaules pieredzi Latvijā

 • demokrātija un pilsoniskā līdzdalība
 • integrācija
 • pētniecība

Baltic Human Rights Society

 • demokrātija un pilsoniskā līdzdalība
 • demokrātija un pilsoniskā sabiedrība
 • pētniecība

Sievietēm 50+

 • pieaugušo izglītība
 • dzimumu līdztiesība
 • demokrātija un pilsoniskā sabiedrība
 • integrācija

TEV

 • labdarība
 • demokrātija un pilsoniskā sabiedrība
 • attīstības sadarbība

Vides iniciatīvu centrs

 • vides aizsardzība un zaļais dzīvesveids
 • demokrātija un pilsoniskā līdzdalība
 • kopienu attīstība