Padome

Roberts Osis

Roberts Osis

LAPAS padomes priekšsēdētājs

Biedrība “Papardes zieds”

E-pasts: [email protected]

Inga Belousa

Inga Belousa

LAPAS padomes priekšsēdētāja vietniece

Biedrība “Zaļā brīvība”

E-pasts: [email protected]

Agita Hauka

Agita Hauka

LAPAS padomes priekšsēdētāja vietniece

Biedrība “Latvijas Zemnieku federācija”

E-pasts: [email protected]

Agnese Alksne-Bensone

Agnese Alksne-Bensone

LAPAS padomes locekle

Biedrība “CSR Latvija”

E-pasts: [email protected]

Inese Tauriņa

Inese Tauriņa

LAPAS padomes locekle

Biedrība “Sabiedrība par atklātību - Delna”

E-pasts: [email protected]

Aiva Apša-Ķīšeniece

Aiva Apša-Ķīšeniece

LAPAS padomes locekle

Biedrība “Latvijas Lauku forums”

E-pasts: [email protected]

Miks Muižarājs

Miks Muižarājs

LAPAS padomes loceklis

Biedrība “Ar pasaules pieredzi Latvijā”

E-pasts: [email protected]