Projekti

DCYDE! (2024-2027)
DCYDE! (2024-2027)
EU4Glob (2024-2026)
EU4Glob (2024-2026)
Connect for Global Change (2024-2027)
Connect for Global Change (2024-2027)
GEAR UP! (2024-2027)
GEAR UP! (2024-2027)
LAPAS biedru kapacitātes stiprināšana dezinformācijas jautājumos (2024)
LAPAS biedru kapacitātes stiprināšana dezinformācijas jautājumos (2024)
Organizāciju noturības stiprināšana dezinformācijas jautājumos (2024)
Organizāciju noturības stiprināšana dezinformācijas jautājumos (2024)
Sabiedrības noturības eksperta Kaila Kinga vizīte (2024)
Sabiedrības noturības eksperta Kaila Kinga vizīte (2024)
Ukrainas delegācijas vizīte Latvijā (2023)
Ukrainas delegācijas vizīte Latvijā (2023)
Efektīvs un atbildīgs attīstības sadarbības finansējums (2023-2025)
Efektīvs un atbildīgs attīstības sadarbības finansējums (2023-2025)
Globālās izglītības nedēļa “Mieru planētai. Miera planēta.” (2023)
Globālās izglītības nedēļa “Mieru planētai. Miera planēta.” (2023)
Pilsoniskās sabiedrības līderi sabiedrības noturībai un reģionālajai drošībai (2023-2024)
Pilsoniskās sabiedrības līderi sabiedrības noturībai un reģionālajai drošībai (2023-2024)
Mācību vizīte Islandē (2023)
Mācību vizīte Islandē (2023)
Stiprāka un plašāka LAPAS biedru un domubiedru kopiena (2023)
Stiprāka un plašāka LAPAS biedru un domubiedru kopiena (2023)
Globālās izglītības nedēļa “Šī ir mūsu pasaule, rīkosimies kopā” (2022)
Globālās izglītības nedēļa “Šī ir mūsu pasaule, rīkosimies kopā” (2022)
Bibliotekāri kā lokālās demokrātijas, attīstības un noturības veidotāji (2022)
Bibliotekāri kā lokālās demokrātijas, attīstības un noturības veidotāji (2022)
RŪPnīca: rīcība ar rūpēm (2022-2023)
RŪPnīca: rīcība ar rūpēm (2022-2023)
LAPAS ilgtspējas spējināšana (2022-2023)
LAPAS ilgtspējas spējināšana (2022-2023)
Mūsu meži - mūžammeži (2022)
Mūsu meži - mūžammeži (2022)
Diskusiju cikls jauniešiem par Eiropas nākotni “ESi NĀKOTNE” (2022)
Diskusiju cikls jauniešiem par Eiropas nākotni “ESi NĀKOTNE” (2022)
Globālās izglītības nedēļa “Šī ir mūsu pasaule, rīkosimies kopā” (2021)
Globālās izglītības nedēļa “Šī ir mūsu pasaule, rīkosimies kopā” (2021)
Globālas kompetences vietējās un globālās kopienas noturīgai un ilgtspējīgai attīstībai (2021-2022)
Globālas kompetences vietējās un globālās kopienas noturīgai un ilgtspējīgai attīstībai (2021-2022)
Informēts un atbildīgs pilsoniskais aktīvisms Ilgtspējīgai attīstībai (2021)
Informēts un atbildīgs pilsoniskais aktīvisms Ilgtspējīgai attīstībai (2021)
Ilgtspējīga starptautiskā finanšu politika (2021-2022)
Ilgtspējīga starptautiskā finanšu politika (2021-2022)
Globālās izglītības nedēļa “Šī ir mūsu pasaule, rīkosimies kopā!” (2020)
Globālās izglītības nedēļa “Šī ir mūsu pasaule, rīkosimies kopā!” (2020)
Stratēģiskās partnerības ilgtspējīgai nākotnei (2020-2023)
Stratēģiskās partnerības ilgtspējīgai nākotnei (2020-2023)
Konference “Latvijas devums globālai ilgtspējīgai attīstībai: jaunus sadarbības modeļus meklējot” (2019)
Konference “Latvijas devums globālai ilgtspējīgai attīstībai: jaunus sadarbības modeļus meklējot” (2019)
Globālās izglītības nedēļa “Pasaule mainās – kā ir ar mums?” (2018)
Globālās izglītības nedēļa “Pasaule mainās – kā ir ar mums?” (2018)
Ilgtspējīgas attīstības mērķu projekts (2018-2019)
Ilgtspējīgas attīstības mērķu projekts (2018-2019)
LAPAS sarunu festivālā LAMPA (2018)
LAPAS sarunu festivālā LAMPA (2018)
Baltijas globālās izglītības seminārs (2018)
Baltijas globālās izglītības seminārs (2018)
Globālās izglītības nedēļa “Mana pasaule atkarīga no mums visiem” (2017)
Globālās izglītības nedēļa “Mana pasaule atkarīga no mums visiem” (2017)
“Vairāk un labāki ES palīdzības brīvprātīgie: Eiropas organizāciju kapacitātes stiprināšana un ES pilsoņu līdzdalības iespēju paaugstināšana humānās palīdzības darbībās” (2017.-2018.)
“Vairāk un labāki ES palīdzības brīvprātīgie: Eiropas organizāciju kapacitātes stiprināšana un ES pilsoņu līdzdalības iespēju paaugstināšana humānās palīdzības darbībās” (2017.-2018.)
Globālās izglītības nedēļa “Ko sēsi, to pļausi!” (2016)
Globālās izglītības nedēļa “Ko sēsi, to pļausi!” (2016)
Latvijas NVO globālās pilsoniskās sabiedrības atbalstam (2016)
Latvijas NVO globālās pilsoniskās sabiedrības atbalstam (2016)
Studiju vizīte uz Moldovu (2016)
Studiju vizīte uz Moldovu (2016)
Subgranti NVO globālās izglītības un attīstības sadarbības projektu īstenošanai (2015)
Subgranti NVO globālās izglītības un attīstības sadarbības projektu īstenošanai (2015)
Globālās izglītības nedēļa “Nodrošini līdzvērtību ikdienā” (2015)
Globālās izglītības nedēļa “Nodrošini līdzvērtību ikdienā” (2015)
Studiju vizīte uz Baltkrieviju (2015)
Studiju vizīte uz Baltkrieviju (2015)
International project “Local Research and Education Hubs- key for sustainability education” (2015-2016)
International project “Local Research and Education Hubs- key for sustainability education” (2015-2016)
Starptautiskais Attīstības forums (2015)
Starptautiskais Attīstības forums (2015)
Eiropas gads attīstībai - 2015
Eiropas gads attīstībai - 2015
Glokalizācija – vietējā atslēga globālai attīstībai. Eiropas gads attīstībai 2015 un ES Prezidentūras projekts Latvijas ES Prezidentūrai 2015 (2014-2015)
Glokalizācija – vietējā atslēga globālai attīstībai. Eiropas gads attīstībai 2015 un ES Prezidentūras projekts Latvijas ES Prezidentūrai 2015 (2014-2015)
Globālās izglītības nedēļa “Pārtikas drošība vietējā un globālā mērogā” (2014)
Globālās izglītības nedēļa “Pārtikas drošība vietējā un globālā mērogā” (2014)
Baltic regional seminar on global education “Out of the box: Global education within holistic everyday realities” (2014)
Baltic regional seminar on global education “Out of the box: Global education within holistic everyday realities” (2014)
NVO stratēģiju izstrāde attīstības sadarbības projektu plānošanai un ieviešanai (2013-2014)
NVO stratēģiju izstrāde attīstības sadarbības projektu plānošanai un ieviešanai (2013-2014)
Darba pie AidWatch un jaunā ES daudzgadējā finanšu ietvara stiprināšana (2013)
Darba pie AidWatch un jaunā ES daudzgadējā finanšu ietvara stiprināšana (2013)
Glokalizācijas seminārs (2013)
Glokalizācijas seminārs (2013)
Cilvēkdrošības koncepcijas attīstības un NVO loma tajā (2013)
Cilvēkdrošības koncepcijas attīstības un NVO loma tajā (2013)
TRIALOG V: attīstības sadarbības pilsoniskās sabiedrības organizāciju kapacitātes stiprināšana (2013-2015)
TRIALOG V: attīstības sadarbības pilsoniskās sabiedrības organizāciju kapacitātes stiprināšana (2013-2015)
Attīstības sadarbība Ziemeļvalstīs un Baltijas valstīs - interešu aizstāvība dienaskārtībai Post-2015 (2012-2013)
Attīstības sadarbība Ziemeļvalstīs un Baltijas valstīs - interešu aizstāvība dienaskārtībai Post-2015 (2012-2013)
Attīstības sadarbības nodrošināšana Latvijas sabiedriski politiskajā dienaskārtībā (2011)
Attīstības sadarbības nodrošināšana Latvijas sabiedriski politiskajā dienaskārtībā (2011)
Pasaules sarunas (2011)
Pasaules sarunas (2011)
Baltijas valstis attīstības sadarbībā (2010-2012)
Baltijas valstis attīstības sadarbībā (2010-2012)
Seminārs “Cilvēki kastēs: Stereotipi darbā ar attīstības jautājumiem” (2010)
Seminārs “Cilvēki kastēs: Stereotipi darbā ar attīstības jautājumiem” (2010)
Baltijas valstu globālās izglītības konference (2010)
Baltijas valstu globālās izglītības konference (2010)
Konference “Attīstības izglītības nākotne Latvijā un Eiropā” (2009)
Konference “Attīstības izglītības nākotne Latvijā un Eiropā” (2009)
Sadarbība ar Ukrainu (2007-2008)
Sadarbība ar Ukrainu (2007-2008)
Līdzdalība Stratēģiskās analīzes komisijas diskusijā par NVO nozīmi Latvijas attīstības sadarbības politikā (2007)
Līdzdalība Stratēģiskās analīzes komisijas diskusijā par NVO nozīmi Latvijas attīstības sadarbības politikā (2007)
Pasaules dienas (2006-2008)
Pasaules dienas (2006-2008)
Latvijas un Moldovas forums Kišiņevā (2006)
Latvijas un Moldovas forums Kišiņevā (2006)
Latvijas – Gruzijas NVO forums "Ceļā uz ES” Tbilisi (2005)
Latvijas – Gruzijas NVO forums "Ceļā uz ES” Tbilisi (2005)