Pilsoniskās sabiedrības līderi sabiedrības noturībai un reģionālajai drošībai (2023-2024)

05. jūlijs, 2023

PROJEKTA NOSAUKUMS: Pilsoniskās sabiedrības līderi sabiedrības noturībai un reģionālajai drošībai
NORISES LAIKS: 06/2023 – 02/2024
FINANSĒTĀJS: Zviedrijas institūts
PROJEKTA MĒRĶIS: Veicināt pilsoniskās sabiedrības noturību Latvijā, stiprinot pilsoniskās sabiedrības līderus, veicinot noturīgu sadarbību ar valsts pārvaldes institūcijām.
PROJEKTA ĪSTENOTĀJI: Latvijas Pilsoniskā alianse un Latvijas Platforma attīstības sadarbībai

Projekta laikā tiks nodrošināta vairākas aktiviātes pilsoniskās sabiedrības organizācijām - darbnīcas, apmācības - lai attīstītu dažādas krīzes menedžmenta prasmes rīcībai gan individuālā gan kopienu un sabiedrības līmenī. Tiks iesaistītas gan NVO, kas strādā lokālā līmenī ģeogrāfiskajās kopienās, gan arī tematiski, piemēram, ar cilvēkiem ar invaliditāti, senioriem, maznodrošinātajām grupām un citām.

Kopumā projektā laika posmā no 2023.gada augusta līdz 2024.gada februārim tiks īstenotas septiņas NVO līderu mācības gatavībai dažādās apdraudējuma situācijās. Mācību mērķis ir sniegt teorētiskas un praktiskas zināšanas un veidot noturīgu sadarbību ar valsts pārvaldes institūcijām, kā arī izveidot sadarbības tīklu pašām nevalstiskajām organizācijām. Tiks iesaistītas gan NVO, kas strādā lokālā līmenī ģeogrāfiskajās kopienās, gan arī tematiski, piemēram, ar cilvēkiem ar invaliditāti, senioriem, maznodrošinātajām grupām un citām. Izveidotais NVO tīkls būs atbalsts valsts institūcijām un pašvaldībām, sekmēs arī pašu NVO savstarpējo uzticēšanos un sadarbību.

Projekts tiek īstenots ar Zviedrijas institūta finansiālu atbalstu.