Organizācija

Biedrība “Latvijas Platforma attīstības sadarbībai” (LAPAS) ir nacionāla līmeņa platforma, kas apvieno 42 nevalstiskās organizācijas darbam sabiedrības noturībai un ilgtspējīgai globālajai attīstībai. Biedrība dibināta 2004. gada 12. augustā. Kopš 2019. gada 31. oktobra LAPAS ir Nacionālās starpnozaru koalīcijas Ilgtspējīgas attīstības mērķiem sekretariāts.

Vīzija

Savstarpēji sadarbojoties un aktīvi rīkojoties, mēs padarām šo pasauli drošāku un ilgtspējīgāku. Globālās krīzes iezīmē pastāvīgu pārmaiņu ceļu, kurā kritiski svarīga loma ir cilvēka atbildībai, kopienu noturībai un pilsoniskās sabiedrības organizāciju iesaistei.

Misija

LAPAS ir attīstības platforma, kas savieno cilvēkus, kopienas un organizācijas, dažādas nozares un sektorus noturībai ilgtspējīgā attīstībā.

Darbības līmeņi

  • Lokāli LAPAS spēcina vietējo kopienu drošumspēju ar profesionālu atbalstu un pozitīvas pieredzes piedzīvošanu.
  • Nacionāli LAPAS apzina un pārstāv cilvēku intereses ilgtspējīgai attīstībai un sabiedrības noturībai, attīstot starpnozaru sadarbību ar valsts pārvaldi, Saeimu, pašvaldību, privāto un akadēmisko sektoru un citām pilsoniskās sabiedrības organizācijām.
  • Globāli LAPAS pārstāv nacionālās intereses līdzsvarotai politiku koordinācijai un nodod zināšanas un pieredzi citām valstīm, piedalās starptautisku organizāciju darbā.