Ētika

Atzīstot LAPAS biedru dažādību, mēs darbojamies kopēja mērķa vārdā šajās vadlīnijās noteikto principu ietvaros.

 • Mēs vadāmies pēc kopīgas misijas īstenot pārmaiņas labākai pasaulei. Mēs atzīstam, ka sociālā un ekonomiskā nevienlīdzība rada globālo nabadzību un konfliktus, tāpēc nepieciešamas pārmaiņas mierpilnai ilgtspējīgai attīstībai.
 • Mēs strādājam kopā, jo tas ir vislabākais veids, kā sasniegt mūsu misiju. Mēs uzņemamies aktīvu dalību LAPAS, kuras spēks ir mūsu kopiena.
 • Mēs sasniedzam vislielāko ietekmi ierobežoto resursu ietvaros un sekojam profesionālajiem standartiem. Mēs vairojam uzticēšanos NVO sektoram caur izcilību savās darbībās.

Mūsu principi:

 1. Atskaitīšanās: mēs atskaitāmies visām saistītajām pusēm, īpaši tām, kuras atbalstīt ir mūsu mērķis.
 2. Cilvēktiesības: mēs ievērojam vārda un biedrošanās brīvību, iestājamies par to ievērošanu.
 3. Pret-diskriminācija: mēs novērtējam, ievērojam un atbalstām daudzveidību visās mūsu aktivitātēs iekļaujošā attīstībā.
 4. Pilsoniskā sabiedrība: mēs ticam, ka pilsoniskā sabiedrība ir taisnīgas un ilgtspējīgas attīstības centrā.
 5. Neatkarība: mēs esam politiski neatkarīgi – no partijām, valsts pārvaldes, biznesa interesēm.
 6. Interešu aizstāvība un komunikācija: mēs nodrošinām, ka interešu aizstāvība un komunikācija atbilst mūsu kopīgajai vīzijai un sabiedrības interesēm. Mums ir atbildīgs process politikas pozīciju izstrādē, un mēs ievērojam labo praksi attēlu un ziņu lietošanā, balstoties uz cieņpilnu attieksmi.
 7. Ilgtspējīga attīstība: mēs strādājam kopā ar vietējām kopienām, NVO un citām attīstības organizācijām, kas strādā ar vietējām vajadzībām.
 8. Profesionālie standarti: mēs vadām savas organizācijas profesionāli un efektīvi, piemērojot nepieciešamos standartus.
 9. Pārvaldība: mēs sekojam labas pārvaldības pamatprincipiem, nodrošinot pārskatāmu orga-nizatorisko struktūru un lēmumu pieņemšanas procesu, atskaitīšanos un rezultātu sasniegšanu, novēršot interešu konfliktu.
 10. Caurspīdīgums: mēs esam atvērti, caurspīdīgi un godīgi par savām struktūrām, pārvaldību, misiju, finansēm un aktivitātēm, pēc iespējas publiskojot atbilstošo informāciju.
 11. Ētiska finanšu piesaiste: mēs piesaistām finansējumu ētiskā veidā, atbilstoši ieviešot aktivitātes, kas mums uzticētas.
 12. Novērtēšana: mēs pastāvīgi uzlabojam savu efektivitāti, atzīstot, ka tā ir atkarīga no regulāras mūsu aktivitāšu novērtēšanas un mācīšanās.
 13. Cilvēkresursi: cilvēki, kas strādā mūsu organizācijās, ir mūsu misijas sasniegšanas pamats, tāpēc nodrošinām viņiem cieņpilnu attieksmi un vadību – gan darbiniekiem, gan brīvprātīgajiem.
 14. Partneri: mēs atbalstām attīstības sadarbības valstu partnerus un viņu attīstību, izslēdzot sadarbību ar organizācijām un personām, kas iesaistītas pretlikumīgās un neētiskās darbībās.
 15. Korupcija un kukuļdošana: mēs atzīstam, ka korupcija un kukuļdošana grauj attīstību un apņemamies neizrādīt atbalstu jebkādas korupcijas izpausmēm.