Līdzdalība Stratēģiskās analīzes komisijas diskusijā par NVO nozīmi Latvijas attīstības sadarbības politikā (2007)

15. februāris, 2007

2007. gada 16. februārī biedrība “Latvijas Platforma attīstības sadarbībai” piedalījās Latvijas Valsts prezidentes Vairas Vīķes-Freibergas dibinātā Stratēģiskās analīzes komisijas (SAK) diskusijā “Latvija un attīstības sadarbība. NVO sektors”

Diskusijā par NVO nozīmi Latvijas attīstības sadarbības politikā piedalījās SAK Jauno zinātnieku foruma pētnieki, LR Ārlietu ministrijas pārstāvji, LAPAS direktore Māra Sīmane, LAPAS dalīborganizāciju pārstāvji un citi interesenti.

Attīstības sadarbība ir viens no mehānismiem, kā veicināt pasaules mazāk attīstīto valstu labklājību. Attīstības sadarbības politikas mērķis ir nodrošināt šo valstu spēju patstāvīgi turpināt sākto attīstības ceļu ilgtermiņā, sniedzot atbalstu gan valsts pārvaldes nepieciešamo reformu īstenošanā, gan pilsoniskās sabiedrības veicināšanā un citās jomās.