Konference “Attīstības izglītības nākotne Latvijā un Eiropā” (2009)

25. oktobris, 2009

2009. gada 6. novembrī Latvijas Platforma attīstības sadarbībai (LAPAS) organizēja pirmo valsts mēroga globālās izglītības konferenci dažādām ieinteresētajām pusēm.

Konferences mērķis bija iepazīstināt ar LAPAS izstrādātajām Latvijas attīstības izglītības pamatnostādnēm, kā arī pārrunāt to, kā tās varētu tikt ieviestas Latvijā pašreizējos apstākļos. Konferencē piedalījās dalībnieki no skolām, augstskolām, pašvaldībām, nevalstiskajām organizācijām un valsts iestādēm. Konferencē piedalījās lektori no Latvijas, Ungārijas, Lielbritānijas, Somijas un Eiropas Padomes, kas sniedza ieskatu, kā notiek globālās/attīstības izglītības darbs dažādās Eiropas valstīs.

Lai arī šī konference deva iespēju izvērtēt valsts prioritātes, sasniegumus un izaicinājumus globālās izglītības jomā un viesa cerību, ka globālās izglītības joma Latvijā tiks ieintegrēta rīcībpolitikā, attiecīgās ministrijas LAPAS izstrādāto dokumentu “Attīstības izglītības pamatnostādnes 2008.–2015. gadam” oficiāli nepieņēma. Neskatoties uz to, šis dokuments ir konceptuāli atbalstījis pilsoniskās sabiedrības organizāciju darbību globālās izglītības jomā.

Konference tika rīkota ar Eiropas Padomes Ziemeļu-Dienvidu centra atbalstu.