LAPAS biedru kapacitātes stiprināšana dezinformācijas jautājumos (2024)

01. aprīlis, 2024

PROJEKTA NOSAUKUMS: LAPAS biedru kapacitātes stiprināšana dezinformācijas jautājumos
NORISES LAIKS: 01/04/2024 – 30/09/2024 (6 mēneši)
PROJEKTA BUDŽETS: 3242,50 EUR
FINANSĒTĀJS: Google.org

PROJEKTA MĒRĶIS: Stiprināt organizācijas biedru kapacitāti dezinformācijas jautājumos, lai veidotu kopienu ar noturīgu un proaktīvu spēju risināt pieaugošos drošības apdraudējumus sabiedrībā.

Plānotās aktivitātes:

  1. apzināt biedru vajadzības par trūkstošo informāciju/zināšanām par dezinformācijas jautājumiem katrā organizācijā, īpaši attiecībā uz digitālās drošības jautājumiem,
  2. organizēt semināru LAPAS biedriem par digitālo drošību organizācijās,
  3. organizē semināru LAPAS biedriem par drošas digitālās komunikācijas un informācijas vides izaicinājumiem.

Projekta rezultāts būs izglītotāka LAPAS biedru kopiena, kas iegūtās zināšanas nodos darbam ar dažādām mērķa grupām Latvijā.