LAPAS ilgtspējas spējināšana (2022-2023)

01. maijs, 2022

PROJEKTA NOSAUKUMS: LAPAS ilgtspējas spējināšana
NORISES LAIKS: 01/05/2022 – 31/03/2023 (11 mēneši)
PROJEKTA BUDŽETS: 19 735.99 EUR
FINANSĒTĀJS: Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”

PROJEKTA MĒRĶIS: Stiprināt LAPAS stratēģisko kapacitāti sociālās noturības un komunikācijas tēmās, veidojot jaunus un ilgtspējīgus mehānismus biedru atbalstam unsadarbības partneru plašākai iesaistei.

Latvijas kandidēšana ANO Drošības padomei ir nozīmīgs solis, kas dod iespēju arī aktualizēt un popularizēt NVO devumu sabiedrības drošībā, kā arī pašām organizācijām veidot jaunas starptautiskas partnerības. 2023. gadā, uzsākot Latvijas kampaņu, NVO būs iespēja kvalitatīvi un jēgpilni iesaistīties. Kandidēšanas procesā tiek paaugstināts arī attīstības sadarbības finansējums, padarot NVO sektora projektiem pieejamus gandrīz 500 tūkstošus EUR. Lai atbalstītu LAPAS biedrus un citas NVO, ir nepieciešamas stratēģiskas investīcijas komunikācijā un vajadzību apzināšanā, darbības adaptēšanā un pilnveidošanā, lai pēc iespējas vairāk NVO būtu pieejama LAPAS uzkrātā kompetence. Kaut projektā tieši būs iesaistīti LAPAS biedri, jo tāds ir platformas mērķis, ieguvējs būs viss NVO sektors, jo LAPAS savā darbībā vienmēr iesaista plašu partneru loku. Tiks izstrādāta mājas lapa, veikts sociālo mediju audits un pilnveide, apzinātas biedru vajadzības, organizētas mācības un veidota īpaša mācību vide. Projekta rezultāti būs ilgtspējīgi, jo savienos LAPAS pagātnes pieredzi un radītos resursus ar nākotnes stratēģiskajām vajadzībām, ne tikai organizācijas, bet arī sektora un visas valsts līmenī.

PROJEKTA AKTUALITĀTES