Baltijas globālās izglītības seminārs (2018)

27. aprīlis, 2018

2018. gada 9. aprīlī Rīgā notika Baltijas globālās izglītības seminārs, kurā dažādas iesaistītās puses – nevalstiskās organizācijas, UNESCO, valsts pārvaldes, pašvaldības un skolotāji, apsprieda Tallinas un Viļņas semināru sasniegtos rezultātus, kopīgos un atšķirīgos izaicinājumus, kā arī tālāko rīcību.

Semināra kopsavilkums

Semināru organizēja Latvijas Platforma attīstības sadarbībai ar Ziemeļu – Dienvidu centra atbalstu.