Globālās izglītības nedēļa “Mana pasaule atkarīga no mums visiem” (2017)

27. novembris, 2017

Laika posmā no 2017. gada 18. līdz 27. novembrim vairākās vietās Latvijā un citur Eiropā notika Globālās izglītības nedēļai (GIN) veltīti pasākumi.

2017/. gada GIN devīze – “Mana pasaule atkarīga no mums visiem” (My world depends on us).

Notikumi:

• 24. novembrī Globālās izglītības diena Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātē (LU PPMF):

  • fokusgrupas diskusija par globālo izglītību no galveno ieinteresēto pušu skatupunkta;
  • attīstības stāstus stāstīja Anta Blumberga (Veselība), Sandra Kropa (LR1, LTV);
  • dokumentālās filmas “Māla bērni” skatīšanās;
  • UNESCO Latvijas Nacionālā komisija izziņoja starptautiskās akcijas “Pasaules lielākā mācību stunda” rezultātus.

• 25 dažādās izglītības iestādēs, sākot no pirmsskolas izglītības iestādēm līdz augstskolai, Latvijā norisinājās virkne dažādu GIN pasākumu - praktiskās nodarbības, diskusijas u.c.

• Pasākumu metodiskajam atbalstam biedrība “Latvijas Platforma attīstības sadarbībai” (LAPAS) sadarbībā ar tās biedru organizāciju “homo ecos:” sagatavoja informatīvo un metodisko materiālu, kurā interesentiem rast ierosmes diskusijām un aktivitātēm par Ilgtspējīgas attīstības mērķiem – materiālā ietverti Latvijas un pasaules fakti, video saites, globālie un vietējie piemēri, sadarbības partneri.

GIN iniciatīvu vairāk nekā 15 gadus Eiropā koordinē Eiropas Padomes Ziemeļu-Dienvidu centrs, 2017. gadā pasākumi Latvijā notiek jau ceturto gadu un tos koordinē LAPAS sadarbībā ar UNESCO LNK, LU PPMF un citām sabiedriskajām organizācijām. GIN pasākumu īstenošanā iesaistās dažādi sadarbības partneri – skolas, augstskolas, jauniešu centri, bibliotēkas, dažādi citi interesenti, kam rūp labāka un ilgtspējīgāka pasaule.

Globālās izglītības nedēļa īstenota ar Ārlietu ministrijas finansiālu atbalstu. Tā notika LAPAS kampaņas “Vārda spēks” ietvaros. Kampaņu līdzfinansē Eiropas Komisija. #MODEM #MoreDemocracyForMoreEurope