Organizāciju noturības stiprināšana dezinformācijas jautājumos (2024)

01. aprīlis, 2024

PROJEKTA NOSAUKUMS: Organizāciju noturības stirpināšana dezinformācijas jautājumos
NORISES LAIKS: 01/04/2024 – 30/09/2024 (6 mēneši)
SADARBĪBAS PARTNERI:

  • Pasaules Dabas fonds
  • Latgalīšu kulturys kusteiba “Volūda” PROJEKTA BUDŽETS: 12 570,00 EUR
    FINANSĒTĀJS: Google.org

PROJEKTA MĒRĶIS: Stiprināt projekta sadarbības organizāciju un to mērķauditoriju (piemēram, jauniešu reģionos, mikrorajonu iedzīvotāju) noturību aspektos, kas tieši saistīti ar mērķa grupu spējām atpazīt dezinformāciju, kā arī pavairot projektā gūtās zināšanas gan sadarbības partneru organizācijās, gan sabiedrībā. Svarīgs projekta uzdevums ir arī stiprināt projektā iesaistīto organizāciju tīklu, lai paplašinātu zināšanu apmaiņu un padziļinātu sadarbības.

Plānotās aktivitātes:

  1. tiks apzinātas projektā iesaistīto organizāciju un mērķauditoriju vajadzības dezinformācijas jomā;
  2. Latgalē notiks viens seminārs/hakatons par dezinformācijas atpazīšanas un risku mazināšanas labākās prakses apmaiņu, kā arī dziļākas izpratnes veidošanu par dezinformācijas aktualitātēm projekta organizācijām;
  3. mini komunikācijas kampaņa dalīsies ar projektā iegūtajām zināšanām plašākas auditorijas izglītošanai un informēšanai.