Bibliotekāri kā lokālās demokrātijas, attīstības un noturības veidotāji (2022)

09. septembris, 2022

PROJEKTA NOSAUKUMS: “Bibliotekāri kā lokālās demokrātijas, attīstības un noturības veidotāji”
NORISES LAIKS: 08/2022 - 15/11/2022
FINANSĒTĀJS: Ārlietu ministrija
SADARBĪBAS PARTNERI: Moldovas bibiotekāru biedrība, Latvijas Nacionālā bibliotēka, Vidzemes augstskola

PROJEKTA MĒRĶIS: sekmēt lokālās demokrātijas attīstību un vietējo kopienu noturību, paaugstinot bibliotekāru zināšanas un prasmes, īpaši, krievvalodīgo iedzīvotāju blīvāk apdzīvotajos reģionos Moldovā un Latvijā.

Projekta “Bibliotekāri kā lokālās demokrātijas, attīstības un noturības veidotāji” ietvarā šā gada 31. oktobrī norisinājās bibliotekāru un medijpratības speciālistu konference “Bibliotēkas kā vietējās sociālās noturības un demokrātijas veidotājas drošības izaicinājumu laikos” un piecas dienas gara Moldovas bibliotekāru vizīte Latvijā.

Projektā tika iesaistīta gan Moldovas, gan Latvijas bibliotekāru kopiena. Hibrīdkonferencē piedalījās vairāk nekā 300 dalībnieku no abām valstīm, savukārt padziļinātajā vizītē sadarbību veidoja 14 speciālisti no dažādiem Moldovas reģioniem, pārstāve no Ukrainas un 18 speciālisti no Latvijas, pārsvarā no Latgales. Tika apmeklēta Latvijas Nacionālā bibliotēka, Ogres Centrālā bibliotēka un Latgales Centrālā bibliotēka, kā arī Dagdas kopiena, iepazīstot aktīvo iedzīvotāju lokālo aktīvismu un sadarbību ar bibliotēku. Divas dienas speciālisti strādāja Daugavpilī, kur Vidzemes Augstskolas vadībā mācījās par medijpratību un sociālās noturības veidošanu, dalījās ar saviem labās prakses piemēriem un attīstīja kopīgu metodiku. Konferences ieraksti angļu un latviešu valodā pieejami šeit.

Projekta partneri vienojušies turpināt sadarbību, paplašinot partnerības, piemēram, aktīvāk iesaistot Ukrainas partnerus un jaunas sabiedrības grupas – vietējo mediju žurnālistus, pašvaldības un jauniešus.

Projekta kopsavilkuma video

Atziņas par projektu:

Projekts saņēmis Ārlietu ministrijas finansējumu 2022. gadā no attīstības sadarbības budžeta.