Globālās izglītības nedēļa “Pārtikas drošība vietējā un globālā mērogā” (2014)

27. novembris, 2014

2014. gada novembrī LAPAS Latvijā pirmo reizi organizēja Globālās izglītības nedēļu (turpmāk – GIN). GIN Eiropā tiek organizēta jau 15 gadus un to koordinē Eiropas Padomes Ziemeļu-Dienvidu centrs. Globālās izglītības nedēļā visā Eiropā tiek pievērsta īpaša uzmanība izpratnei par plašāku pasauli un mūsu pilsoniskajai pozīcijai tajā, cieņai pret daudzveidību un starpkultūru komunikāciju, līdzdarbībai līdztiesīgai un ilgtspējīgai pasaulei, un atbildībai par savu rīcību.

GIN iniciatīvas visās valstīs katru gadu vieno noteikta tēma, 2014. gadā tā bija - pārtikas drošība.

Notikumi

• Iepazīšanās pasākumi - interaktīva globālās izglītības spēļu pēcpusdiena “KAFIJA, BANĀNI UN CITI TĀLBRAUCĒJI MŪSU IKDIENĀ”. Pasākumi notika Latvijas Universitātē, Daugavpils Universitātē, Liepājas Universitātē, un Smiltenes tehnikumā, kur neformālā atmosfērā tika izspēlēts šokolādes stāsts, kafijas krūzītes stāsts un banāna dalīšanas spēle, kam sekoja diskusija par pārtikas drošību vietējā un globālā mērogā.

• Padziļinātai globālās izglītības pieejas izzināšanai, LAPSA un HUMANA P2P LV organizēja GLOBĀLĀS IZGLĪTĪBAS DIENU, kas notika 21. novembrī LU PPMF telpās Jūrmalas gatvē 74/76. Šajā dienā notika apaļā galda diskusija, fokusgrupas diskusija, globālās izglītības ideju izstāde un radošā darbnīca.

Apaļā galda diskusijā “GLOBĀLĀS IZGLĪTĪBAS PIEREDZES STĀSTI” savus globālās izglītības pieredzes stāstus stāstīja formālās un neformālās izglītības pedagogi, studenti un skolēni, un mākslinieks tos vizualizēja stāstīšanas laikā.

Fokusgrupas diskusijā “KĀPĒC IZVĒLOS GLOBĀLĀS IZGLĪTĪBAS PIEEJU?” piedalījās ar globālo izglītību saistītie pārstāvji no dažādām darbošanās jomām: skolu pedagogi, skolēni, izglītības studiju programmās studējošie, augstskolu docētāji, u.c.

Radošā darbnīcā “PĀRTIKAS ĶĒDES LATVIJAS POPULĀRĀKAJIEM PRODUKTIEM” tika izspēlēts šokolādes stāsts, kafijas krūzītes stāsts, banāna dalīšanas spēle. Pēc tā neformālā atmosfērā tika izvēlēti Latvijā populārākie pārtikas produkti, un katram no tiem tika veidota pārtikas ķēde. Radošo darbnīcu vadīja Humana People to People in Latvia un Zaļā Brīvība.

Noslēguma konference.

Nedēļas kopsavilkums

Pasākumus organizēja LAPAS biedru organizācija Latvijas Augstskolu Pedagogu sadarbības asociācija (LAPSA) sadarbojoties ar HUMANA P2P LV, Zaļo Brīvību un Asociāciju Izglītībai Ilgtspējīgai Attīstībai (AIIA). Noslēguma konferenci organizēja biedrība JASMA.