Globālās izglītības nedēļa “Šī ir mūsu pasaule, rīkosimies kopā!” (2020)

27. decembris, 2020

2020. gadā Globālās izglītības nedēļa (GIN) norisinājās laika posmā no 19. līdz 25. novembrim. GIN 2020. gada devīze – “Šī ir mūsu pasaule, rīkosimies kopā!” (It’s our world. Let’s take action!).

Pasākumi

  • 2020. gada 20. novembrī tiešsaistē notika Globālās izglītības diena
    Dienas ietvarā notika diskusija par globālās izglītības satura prioritātēm svarīgāko globālas izglītības ieinteresēto pušu (LAPAS, UNESCO LNK, IZM un ĀM) skatījumā un par globālās izglītības stratēģiskajām prioritātēm Latvijā līdz 2025. gadam. Semināra vadmotīvs bija globālās kompetences kā dažādām ieinteresētajām pusēm kopīgais un atšķirīgais globālās izglītības saturs esošajā un turpmākajā pieredzē. Pasākumu organizēja LAPAS sadarbībā ar LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāti, UNESCO Latvijas Nacionālo komisiju, LR Izglītības un zinātnes ministriju, LR Ārlietu ministriju, Daugavpils Universitātes Humanitāro un sociālo zinātņu institūta Ilgtspējīgas izglītības centru, Liepājas Universitātes Pedagoģijas un sociālā darba fakultāti un biedrību “Latvijas Augstskolu pedagogu sadarbības asociācija”
  • GIN ietvarā tika izstrādāts materiāls pedagogu atbalstam Covid laikā, apkopojot plašu pasaules pieredzi.

Globālās izglītības nedēļa ir starptautisks pasākums, ko 20 gadus koordinē Eiropas Padomes Ziemeļu-Dienvidu centrs. Globālās izglītības nedēļā visā Eiropā tiek pievērsta īpaša uzmanība izpratnei par globalizētu pasauli un pilsonisko pozīciju tajā, cieņai pret daudzveidību, starpkultūru komunikācijai un atbildībai par savu rīcību.