Seminārs “Cilvēki kastēs: Stereotipi darbā ar attīstības jautājumiem” (2010)

27. septembris, 2010

2010. gada 11. septembrī Latvijas Platforma attīstības sadarbībai (LAPAS) un GLEN Latvija rīkoja pēcpusdienas semināru „Cilvēki kastēs: stereotipi darbā ar attīstības jautājumiem”.

Semināra laikā dalībnieki apskatīja dažādus stereotipus, kādi medijos, mācību grāmatās un citur parādās par attīstības valstīm. Šī tēma pulcēja arī dažādu auditoriju, kas diskusijas un savstarpējo informācijas un iespaidu apmaiņu ļoti bagātināja. Seminārā bija gan skolotāji, gan nevalstiskā sektora un Ārlietu ministrijas pārstāvji. Semināra īpašais viesis un eksperts Maks Zimani (Max Zimani) no Āfrikas centra Slovēnijā savā prezentācijā apskatīja stereotipus kādi parādās par Āfriku Slovēnijas vēstures un ģeogrāfijas mācību grāmatās, bērnu literatūrā, medijos un ziedojumu vākšanas kampaņās. Neskatoties uz to, ka viesis aplūkoja tieši Slovēnijas situāciju, ļoti daudzas paralēles mēs varējām vilkt ar situāciju Latvijā, kā arī saprast kādi ir biežāk sastopamie stereotipi par Āfriku, kā tie veidojas un apzināties, ko darīt, lai mēs tādus neradītu. Bez tam par tēmas aktualitāti liecināja arī interesantās un intensīvās diskusijas, gan semināra laikā, gan atpūtas brīžos.

Semināra otrajā daļā Danute Dūra un Jānis Ķirpītis no biedrības “GLEN Latvija” vadīja nodarbību „Attīstības tēlu kodi”, kuras laikā tika meklētas atbildes uz jautājumu – kā mums izmantot attīstības valstu attēlus, lai patiesi atspoguļotu realitāti, rosinātu ieinteresētību citos, bet vienlaikus izvairītos no stereotipu radīšanas.

Noslēgumā katrs dalībnieks bija aicināts apdomāt nodarbības laikā iegūto un uzrakstīt uz lapiņas, ko mēs varētu darīt, lai informācija un attēli par attīstības valstīm medijos, skolas mācību grāmatās un citur būtu pilnīga, objektīva un cieņpilna pret attīstības valstu iedzīvotājiem. Visas šīs lapiņas ar dalībnieku idejām un ierosinājumiem tika apkopotas uz ideju sienas un katrs dalībnieks tika aicināts darboties, lai izteikto ideju īstenotu.

Projektu atbalstīja Eiropas Komisijas EuropeAid sadarbības birojs un DEEEP.