Globālās izglītības nedēļa “Šī ir mūsu pasaule, rīkosimies kopā” (2021)

01. novembris, 2021

No 2021. gada 15. līdz 21. novembrim pasaulē notiek Globālās izglītības nedēļa, ko 20 gadus koordinē Eiropas Padomes Ziemeļu-Dienvidu centrs. Nedēļas ietvarā risinās dažādi starptautiski pasākumi ar moto “Šī ir mūsu pasaule, rīkosimies kopā!” (It’s our world. Let’s take action!), kas pievērš īpašu uzmanību izpratnei par globalizētu pasauli un pilsonisko pozīciju tajā, cieņai pret daudzveidību, starpkultūru komunikācijai un atbildībai par savu rīcību.

Latvijas Platforma attīstības sadarbībai (LAPAS) kopā ar sadarbības partneriem Globalās izglītības nedēļas laikā, 2021. gada 26. novembrī aicināja uz 8. ikgadējo globālās izglītības konferenci “TEPAT ĀRĀ: Globālā kompetencē balstīta rīcība”. Īpaša konferences uzmanība tika pievērsta globālās kompetences lomai nevienlīdzības mazināšanā, sabiedrības noturības veidošanā un klimata taisnīguma nodrošināšanā.

Sadarbības partneri: UNESCO Latvijas Nacionālo komisija, LR Ārlietu ministrija, Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte, Daugavpils Universitātes Humanitāro un sociālo zinātņu institūta Ilgtspējīgas izglītības centrs, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija un Starpnozaru koalīcija Ilgtspējīgas attīstības mērķu ieviešanai.

Konferences programma.

Konferences iedvesmas uzrunas un ekspertu prezentāciju video ierakstus aicinām skatīties LAPAS Youtube kanālā.

Pasākums norisinājās ar Eiropas Padomes Ziemeļu-Dienvidu centra finansiālu atbalstu.