Globālās izglītības nedēļa “Nodrošini līdzvērtību ikdienā” (2015)

27. novembris, 2015

Laika posmā no 2015. gada 9. novembra līdz 20. novembrim visā Latvijā norisinājās Globālās izglītības nedēļas (GIN) pasākumi. GIN 2015. gada devīze – “Nodrošini līdzvērtību ikdienā”.

GIN norises Latvijā jau otro gadu organizēja Latvijas Augstskolu pedagogu sadarbības asociācija (LAPSA), Latvijas Platforma attīstības sadarbībai (LAPAS) un Latvijas Universitātes LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte (PPMF).

Notikumi

2015/. gada 9. novembrī LU PPMG tikās Latvijas augstskolu, skolu mācību spēki un NVO pārstāvji, lai dalītos pieredzē par projekta “Nevalstisko organizāciju un augstākās izglītības iestāžu partnerība attīstības sadarbībai izglītībā” (Nr.2015-07/10/01) ietvaros izstrādātā metodiskā materiāla “Dari Izproti Līdzdarbojies Lepojies Esi (DILLE) lokāli un globāli” aprobāciju skolotāju, studentu un skolēnu auditorijās. Globālā un lokālā izpratnes veicināšana notiek gan izprotot un analizējot pieredzes stāstus cilvēka, kopienas, Latvijas, Eiropas un pasaules kontekstos, gan veicot padziļinātus pētījumus un darbojoties, lai sekmētu pārmaiņas. Līdz šim materiāls aprobēts starp 256 skolotājiem, 280 studentiem un 247 skolēniem. Korelācija starp vecumu un globalizācijas kontekstu pieņemšanu atklāja, ka jaunākie dalībnieki ir atvērtāki šiem procesiem Notikumi: • 9.11. DILLEs diena LAPSA

• 10.11. DILLEs diena Latvijas Universitātē

• 12.11. Globālās izglītības projektu stāstu diena LU

• 12.11. homo ecos: filmu un diskusiju diena Aizkrauklē

• 13.11. Globālās izglītības Baltijas pieredzes diena Latvijas Universitātē

• 13.11. homo ecos: filmu un diskusiju diena Gulbenē

• 14.11. DILLEs diena Liepājas Universitātē

• 16.11. DILLEs diena Daugavpils Universitātē

• 17.11. Vietējās un globālās kopienas līdzvērtības diena Jelgavā

• 19.11. Godīgās tirdzniecības diena Latvijas Universitātē

• 20.11. homo ecos: filmu un diskusiju diena Ķekavā

Visas Globālās izglītības nedēļas laikā notika migrācijas un mediju pratības tematikas aktualizēšana Izglītības attīstības centra projekta “Globālā dimensija sociālo zinātņu mācību priekšmetos” dalībskolu mācību un klašu audzinātāju stundās.