Globālās izglītības nedēļa “Ko sēsi, to pļausi!” (2016)

27. novembris, 2016

2016. gada Globālās izglītības nedēļas kopsaucējs Latvijā bija “Ko sēsi, to pļausi!”. Tas norāda, ka aktīva līdzdalība ir veids, kā veidojam savu, savas kopienas, valsts un visas pasaules saskaņotu attīstību.

Nedēļas laikā caur pasākumiem nesām ziņu, ka prasmes vienlaikus domāt globāli un rīkoties lokāli, sasaistot globālos problēmjautājumus ar vietējo kopienu ikdienas dzīvi, dos ieguldījumu mieram pasaulē.

Notikumi:

Filmu mēnesis “Ko sēsi, to pļausi” – dokumentālās filmas “Cilvēks bez ietekmes” (No Impact Man) skatīšanās un diskusijas no 26. oktobra līdz 1. decembrim vairāk nekā 20 vietās Latvijā. • Globālās izglītības nedēļas pasākumi LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātē:

  • pieredzes apmaiņa par globālās izglītības programmām un materiāliem;
  • fokusgrupas diskusija “Kāpēc izvēlos globālo izglītību?”, piedalījās ar pārstāvji no dažādām ieinteresētajām pusēm, kas izstrādā un ievieš ar globālo izglītību saistītus normatīvos dokumentus, īsteno ar globālo izglītību saistītus projektus, mācību kursus, izdod mācību līdzekļus, organizē globālās izglītības kampaņas, u.c.

Globālās izglītības nedēļas norisi Latvijā koordinē Latvijas Platforma attīstības sadarbībai (LAPAS) sadarbībā ar UNESCO LNK un LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāti.

Globālās izglītības nedēļa ir starptautisks pasākums, ko vairāk nekā 15 gadus koordinē Eiropas Padomes Ziemeļu-Dienvidu centrs. Globālās izglītības nedēļā visā Eiropā tiek pievērsta īpaša uzmanība izpratnes bagātināšanai par globalizētu pasauli un pilsonisko pozīciju tajā, cieņai pret daudzveidību, starpkultūru komunikācijai un atbildībai par savu rīcību.