Jaunieši par klimatu (2022-2023)

27. jūnijs, 2022

PROJEKTA NOSAUKUMS: Jaunieši par klimatu
NORISES LAIKS: 30/06/2022 - 28/01/2023
FINANSĒTĀJS: Eiropas Savienība un Izglītības un izpratnes veicināšana attīstības jomā programma (DEAR)
PROJEKTA MĒŖKIS: Vairot zināšanu un kritiskās izpratnes attīstību par trīs ilgtspējīgas attīstības pīlāriem, īpaši par saikni starp vides un migrācijas jautājumiem, un kalpot par pozitīvu piemēru pārmaiņu pasākumiem kopienas un valsts līmenī, tostarp dažādās formās, piemēram, ielu māksla, interešu aizstāvība, izglītojoši pasākumi, kultūras akcijas un citi.