Jauniešu attīstības iniciatīvu RŪPnīca

Kampaņas mērķis

Sekmēt lokālo jauniešu aktīvismu un iesaisti sabiedrības ilgtspējas un noturības veicināšanā.

Kampaņas ietvars

2022. gads Eiropā tika izsludināts par Eiropas Jaunatnes gadu. LAPĀS visa gada griezumā darbojās jauniešu attīstības iniciatīvu RŪPnīca, kurā sociāli aktīvi jaunieši mācījās, debatēja, tikās ar dažādu jomu ekspertiem un pētīja meža un klimata tēmas caur vides, ekonomikas, komunikācijas un sabiedrības prizmu, lai rudens pusē nāktu klajā ar pašu radītu kampaņu attīstības iniciatīvām savās kopienās.

Kampaņas aktivitātes

Kas notika RŪPnīca ietvarā:

Kampaņas norises laiks

2022. gada oktobris - 2023. gada janvāris

Resursi

Kā mums gāja RŪPnīcā

Jauniešu protesta gājiens

Diskusijas “ESi NĀKOTNE”

Ekspertu un jauniešu diskusija “Vai mežs glābs pasauli”

Jauniešu kampaņa “Jaunieši par klimatu”. Atskats.

Konferences “Iedvesmas RŪPnīca - pilsoniskās iniciatīvas videi un ilgtspējai” ieraksts

Plastmasas šķirošana

Plastmasas šķirošana II

Bīstamo atkritumu škirošana

Papīra šķirošana

Stikla šķirošana

Pareiza šķirošana un depozīts

Aktivitāte tika finansēta no EEZ un Norvēģijas grantu programmas “Aktīvo iedzīvotāju fonds” un Eiropas Savienības līdzekļiem.