GEAR UP! (2024-2027)

16. aprīlis, 2024

NOSAUKUMS: GEAR UP! – Global citizenship Education Actions to stRenghten yoUth engagement through local support to LAs and CSOs, to accelerate Progress towards sustainable development
NORISES LAIKS: 01.01.2024. - 30.06.2027.
FINANSĒTĀJS: ES DEAR programma
PROJEKTA BUDŽETS (LAPAS): 474.666,56 EUR
KONSORCIJA PARTNERI: Projekta konsorciju veido vadošais partneris, 10 partneri un 6 asociētie partneri, kas pārstāv 10 vietējās pašvaldības, vienu vietējo pašvaldību asociāciju un 6 pilsoniskās sabiedrības organizācijas:

 • Itālija: Markes reģions
 • Itālija: CONCORD Italia
 • Itālija: Emīlijas-Romaņjas reģions
 • Horvātija: Adriatic-Ionian EuroRegion
 • Horvātija: Croatian Platform for International Citizen Solidarity (CROSOL)
 • Horvātija: Zagrebas pilsēta (COZ)
 • Vācija: Eine Welt Netzwerk Thüringen (EWNT)
 • Vācija: Turingenes reģions
 • Čehija: Czech Forum for Development Cooperation (FoRS)
 • Ungārija: Hungarian Association of NGOs for Development and Humanitarian Aid (HAND)
 • Ungārija: Budapest Capital City IX District (BUD9)
 • Francija: Hauts-de-France reģions (HdF)
 • Latvija: Latvijas Platforma attīstības sadarbībai
 • Latvija: Rīgas pilsētas pašvaldība
 • Spānija: Saragosas pilsētas pašvaldība (ZCC)
 • Spānija: Barselonas province (DIBA)
 • Spānija: Saragosas province (DPZ)

Projekta mērķis ir veicināt globālās pilsoniskās izglītības pasākumus, lai stiprinātu jauniešu iesaistīšanos un paātrinātu virzību uz ANO Dienaskārtības 2030 noteikto ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanu. GEAR UP! veicinās ciešu sadarbību starp Eiropas vietējām iestādēm un pilsoniskās sabiedrības organizācijām, veicinot pilsonisko līdzdalību, Eiropas pilsonību un iesaistīšanos visās iesaistītajās teritorijās. Izmantojot finanšu atbalsta instrumentu, GEAR UP! tiešā veidā iesaistīs daudzas vietējās pārvaldes iestādes un pilsoniskās sabiedrības organizācijas, jo īpaši jaunatni.

Projekta uzdevumi:

 • Izveidot vienotu redzējumu par globālās pilsoniskās izglītības lomu Dienaskārtības 2030 Ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanā, paaugstināt izpratni pret klimata pārmaiņām, ilgtspējīgu attīstību un dzimumu līdztiesību.
 • Veicināt sadarbību starp Eiropas vietējām pašvaldībām un pilsoniskās sabiedrības organizācijām.
 • Palielināt jauniešu pilsonisko līdzdalību un Eiropas pilsoniskumu.
 • Izplatīt projekta rezultātus ārpus tajā iesaistītajām teritorijām.

Projekts tiks īstenots astoņās Eiropas valstīs - Itālijā, Spānijā, Vācijā, Francijā, Čehijā, Latvijā, Horvātijā un Ungārijā. Papildu uzmanību projektā pievērsta arī IPA valstīm.

Projekta aktivitātes:

 • Finansiāls atbalsts mazajām un vidējām pašvaldībām un sabiedriskām organizācijām, kas koncentrējas uz ilgtspējīgu attīstību, klimata pasākumiem un aktīva pilsoniskuma veicināšanu. Pieteikšanās finansējumam tiks izsludināta, sākot no 2024. gada rudens.
 • Organizācijām, kas saņem finansiālu atbalstu, būs pieejamas arī kapacitātes veicināšanas programmas un apmācības, lai uzlabotu to spēju efektīvi īstenot savas iniciatīvas.
 • Tiks veicinātas sadarbības iespējas un partnerības gan vietējā, gan Eiropas līmenī, lai sasniegtu programmas mērķus.

Mērķa grupas:

 • mazas un vidējas pašvaldības,
 • mazas un vidējas pilsoniskās sabiedrības organizācijas, kas vietējā vai reģionālā līmenī nodarbojas ar izglītību, ilgtspējīgu attīstību un iedzīvotāju līdzdalību.

Aptuveni 32 000 jauniešu vecumā no 15 līdz 30 gadiem, kas dzīvo iesaistītajās teritorijās, gūs tiešu labumu no projekta.

Projektu līdzfinansē ES DEAR programma. Tā dod iespēju cilvēkiem, jo īpaši jauniešiem, rīkoties. Programma finansē projektus, kas iesaista cilvēkus Eiropā globālās sociālās, ekonomiskās un vides attīstības un sadarbības jautājumos. Tā atbalsta pilsoniskās sabiedrības organizācijas un vietējās iestādes, lai veicinātu globālo taisnīgumu, cilvēktiesības, ilgtspējīgu attīstību un demokrātisku līdzdalību. Tas dod iespēju cilvēkiem, īpaši jauniešiem, rīkoties.