Ilgtspējīgas attīstības mērķu projekts (2018-2019)

27. septembris, 2018

Laika posmā no 2018. līdz 2019. gadam Latvijas Platforma attīstības sadarbībai (LAPAS) īstenoja projektu, lai nodrošinātu Latvijas NVO līdzdalību nacionālā brīvprātīgā ziņojuma izstrādē par Ilgtspējīgas attīstības mērķu (IAM) ieviešanu. Izveidojot kvalitatīvu sadarbību, papildu ziņojumu, apkopojot stāstus, tika pievērsta plaša uzmanība IAM tēmai.

Kopš 2014. gada un post-2015 procesa LAPAS koordinē starpnozaru sadarbību IAM jomā – sabiedrības informēšanas kampaņas, labās prakses apkopošanu, analīzi un interešu aizstāvību. IAM kopš 2015. gada ir globālās attīstības ietvars, kam jābūt integrētam arī nacionālā līmenī. 2018. gadā Latvija sniedza ziņojumu ANO par IAM ieviešanu Latvijā.

Aktivitātes

• LAPAS sagatavoja papildu ziņojumu par NVO viedokli par IAM ieviešanu un sabiedrības līdzdalību plānošanas procesā Latvijā. Tas tika izplatīts starptautiski tajā skaitā arī ANO pasākumā, kurā LAPAS direktore līdzziņoja ekonomikas ministram paneļdiskusijā. Ziņojums “Latvijas ilgtspējīga attīstība: analīze par nevalstisko organizāciju iespējām līdzdarboties. Papildinājums Latvijas valdības ziņojumam par ilgtspējīgas attīstības mērķu ieviešanu Latvijā”

• Lai sekmētu sabiedrības izpratni par IAM un tos glokalizētu, LAPAS apkopoja 34 cilvēkstāstus – divus par katru IAM, atspoguļojot, kā IAM tiek ieviesti lokālā līmenī dažādās nozarēs jau tagad. Šie cilvēkstāsti parāda arī NVO sektora pozitīvo un nenovērtējamo ieguldījumu attīstībā.

• Lai turpinātu Nacionālajā Brīvprātīgajā ziņojumā secināto, LAPAS organizēja starpnozaru semināru par IAM ieviešanu, kurā piedalījās vairāk nekā 40 dažādu nozaru pārstāvji, kā arī liela daļa prezentēja savus viedokļus. Privātā, akadēmiskā, NVO un valsts sektora pārstāvju viedokļu raksti.

• IAM tika popularizēti arī festivālā LAMPA 2018, organizējot divus pasākumus – labo prakšu prezentāciju un diskusiju politiķiem. Abu pasākumu rezultāti ir apkopoti un tiks izmatoti tālākai komunikācijai. Arī Globālās izglītības nedēļas 2018 materiāli tika izplatīti caur šo prizmu.

• Lai popularizētu Latvijas labo praksi darbā ar IAM, ir izveidots atsevišķs ziņojums – apkopojums par to NVO ziņojuma sagatavošanu “Voluntary National Review. Connector. Case of Latvian CSOs” kas izplatīts starptautiski.

Informācijas kampaņa sasniedza vairāk nekā 20 000 iedzīvotāju.

Aktivitātes ieviestas ar Eiropas Komisijas, Francijas attīstības aģentūras, Forus, LR Ārlietu ministrijas atbalstu.