Globālas kompetences vietējās un globālās kopienas noturīgai un ilgtspējīgai attīstībai (2021-2022)

15. septembris, 2021

Norises laiks: 2021. gada septembris – 2022. gada marts
Mērķis: Veicināt globālās izglītības nacionālo starpnozaru un starpministriju koordināciju, iesaistot dažādas ieinteresētās puses Nacionālās globālās izglītības stratēģijas ilgtspējīgai nākotnei izstrādē.
Aktivitātes:

  1. Ekspertu apaļais galds
  2. Darbnīcas par globālajām kompetencēm vietējās kopienās Latvijā
  3. Izstrādātas nacionālās globālās izglītības stratēģiskās vadlīnijas 2021.-2025. gadam
  4. Ikgadējā globālās izglītības konference

Projekts īstenots ar Eiropas padomes Ziemeļu dienvidu centra finansiālu atbalstu.