Uzsāk iniciatīvu jauniešu iesaistes stiprināšanai ilgtspējīgai attīstībai

15. marts, 2024

2024. gada 6.-7. martā Ankonā, Itālijā, pulcējās starptautiska projekta “GEAR UP!” konsorcijs no astoņām Eiropas Savienības valstīm, kas turpmākos trīs gadus stiprinās jauniešu iesaisti ilgtspējīgai attīstībai, veicinot sadarbību starp pilsoniskās sabiedrības organizācijām (PSO) un vietējām pašvaldībām.

Mobilizējot vietējo atbalstu, veicinot sadarbību un īstenojot mērķtiecīgas iniciatīvas, tas cenšas paātrināt virzību uz iekļaujošāku un ilgtspējīgāku nākotni. Projektu Latvijā īstenos biedrība “Latvijas Platforma attīstības sadarbībai” (LAPAS) sadarbībā ar Rīgas domi.

“Projekta uzsākšanas sanāksme Ankonā iezīmē startu aizraujošam ceļojumam, lai veidotu kopīgu redzējumu par globālās pilsoniskās izglītības (GPI) lomu ANO Dienaskārtībā 2030 definēto Ilgtspējīgas attīstības mērķu (IAM) sasniegšanā,” skaidro Inese Vaivare, LAPAS direktore, “Izmantojot stratēģiskas partnerības un inovatīvas pieejas, mēs vēlamies dot iespēju jauniešiem, veicināt dzimumu līdztiesību un sekmēt pozitīvas pārmaiņas vietējā un globālā līmenī. Nodrošinot finanšu resursus, veicinot partnerības un palielinot personāla profesionalitāti, projekta uzdevums būs uzlabot vietējo dalībnieku spēju risināt aktuālas globālas problēmas,” skaidro Inese Vaivare. “Izmantojot mērķtiecīgas aktivitātes un spēju veidošanas iniciatīvas, projekta mērķis ir radīt ilgstošas pārmaiņas un dot iespēju kopienām virzīt ilgtspējīgu attīstību.”

GEAR UP! konsorciju veido partneri no astoņām Eiropas Savienības valstīm – Latvija, Itālija, Francija, Horvātija, Spānija, Ungārija, Čehija, Vācija: ir viens vadošais partneris, 10 partneri un seši asociētie partneri, kas pārstāv 10 vietējās pašvaldības, vienu vietējo pašvaldību asociāciju un sešas pilsoniskās sabiedrības organizācijas. Partneri ir apņēmušies sadarboties, lai risinātu kopīgas vajadzības un problēmas, piemēram, ierobežotos finanšu resursus PSO un vietējām pašvaldībām, grūtības iesaistīt jaunatni globālo problēmu risināšanā un tehnisko kompetenču trūkumu, lai piekļūtu ES līdzekļiem.

“Lai rastu risinājumus virknei globālu problēmu, visās projektā iesaistītajās valstīs ir svarīgi stiprināt sadarbību un veidot kapacitāti,” sacīja Natalino Barbizzi, projekta vadītājs, kas pārstāv projekta vadošo partneri Markes reģionu Itālijā. “GEAR UP! ir iespēja gan sekmēt sadarbību, gan veicināt ilgtspējīgu attīstību, gan dot iespēju kopienām radīt pozitīvas pārmaiņas.”

Projektā tiks iesaistītas vismaz 105 vietējās pašvaldības un 335 PSO, nodrošinot tām nepieciešamos resursus, apmācību un atbalstu, lai īstenotu GPI aktivitātes un efektīvi sadarbotos ar savām kopienām. Izmantojot grantu piešķiršanas mehānismu, valsts/reģionālās PSO varēs nodot iegūtās zināšanas savām kopienām, savukārt vietējās iestādes gūs ieskatu par problēmām savā vietējā kontekstā.

Par GEAR UP!

Projekta pilnais nosaukums latviešu valodā ir “Globālās pilsoniskās izglītības pasākumi jaunatnes iesaistes veicināšanai ilgtspējīgas attīstības progresam, sniedzot atbalstu vietējām pašvaldībām un pilsoniskās sabiedrības organizācijām”, angļu valodā “Global citizenship Education Actions to stRenghten yoUth engagement through local support to LAs and CSOs, to accelerate Progress towards sustainable development”. Projekts tiks īstenots līdz 2027. gada jūnijam.

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība. Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild biedrība “Latvijas Platforma attīstības sadarbībai”, un tas neatspoguļo Eiropas Savienības uzskatus.