Aicinām uz semināriem par attīstības sadarbību

11. novembris, 2021

Aicinām piedalīties divos tiešsaistes semināros par attīstības sadarbību 2021. gada 23. un 24. novembrī, ko rīko Ārlietu ministrija sadarbībā ar Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) Attīstības sadarbības direktorātu.

23.11.2021. notiks seminārs par privātā sektora iesaisti attīstības sadarbībā. Reģistrācija: šeit (pārvalda OECD). Šī semināra mērķis ir veicināt diskusijas un ideju apmaiņu par sadarbību ar privāto sektoru Latvijas attīstības sadarbības mērķu sasniegšanā. Semināra pēcpusdienas sesijā (plkst.14.30-17.00) īpaši aicinām piedalīties uzņēmējus. Plānots, ka pieredzē dalīsies eksperti no OECD, ES, UNDP, Starptautiskās arodbiedrību konfederācijas un tādām valstīm kā Latvija, Austrija, Beļģija, Čehija un Polija.

24.11.2021. notiks seminārs par horizontālo prioritāšu integrēšanu attīstības sadarbībā. Reģistrācija šeit (pārvalda OECD). Šī semināra mērķis ir veicināt diskusiju un pieredzes apmaiņu par labo praksi un rīkiem, lai attīstības sadarbībā integrētu tādas horizontālās prioritātes kā dzimumu līdztiesība, klimata pārmaiņas, digitalizācija un cilvēktiesības. Seminārs būs īpaši noderīgs projektu iesniedzējiem, jo arī Latvijas attīstības sadarbības granta projektu konkursos ir iekļauti dažādi horizontālie principi. Plānots, ka pieredzē dalīsies eksperti no OECD un tādām valstīm kā Latvija, Austrija, Igaunija, Šveice un Zviedrija.

Abos semināros tiks nodrošināts angļu-latviešu tulkojums.