AidWatch ziņojumi (2006-2022)

Kopš 2005. gada Eiropas konfederācijas nevalstiskajām organizācijām CONCORD vadībā attīstības sadarbības nevalstiskās organizācijas no visām 28 Eiropas Savienības, tajā skaitā Latvijas Platforma attīstības sadarbībai, kopā strādā pie ikgadējiem AidWatch ziņojumiem.

Ziņojumi monitorē un sniedz rekomendācijas par Eiropas Savienības un Eiropas Komisijas sniegtās oficiālās attīstības palīdzības (OAP) (angļu valodā - Official Development Assistance (ODA)) kvalitāti un kvantitāti.

AidWatch seko, kā tiek īstenota ES uzņemtā atbildība par apņemšanos līdz 2030. gadam ODA piešķirt 0,7% no iekšējā kopprodukta (IKP).

Saites uz visiem AidWatch ziņojumiem angļu valodā: