10. mērķis: Mazināta nevienlīdzība

Samazināt nevienlīdzību starp valstīm un valstu iekšienē.

Atslēgas vārdi: nabadzīgāko iedzīvotāju ienākumi, sociālā, ekonomiskā un politiskā iekļaušana, vienlīdzīgas iespējas, finanšu tirgu un iestāžu regulējums, migrācijas politika, jaunattīstības valstu pārstāvniecība

Arī attīstītajās valstīs pieaug ienākumu nevienlīdzība, kas cilvēkus noved nabadzībā. Īpaši nevienlīdzība skar dažādas marginalizētas grupas vai cilvēkus ar ierobežotām iespējām.

Fakti (dati no un.org):

  • Bērniem, kas dzimuši un aug nabadzīgākajos 20% sabiedrības, joprojām ir trīs reizes lielāka iespējamība nomirt pirms piektās dzimšanas dienas nekā bērniem, kas dzimuši un aug sabiedrībās ar augstākiem ienākumiem.
  • Neskatoties uz kopējo māšu mirstības samazināšanos lielākajā daļā jaunattīstības valstu, sievietes laukos dzemdībās joprojām mirst trīs reizes biežāk nekā sievietes, kas dzīvo pilsētvidē.
  • Līdz 30 procentiem ienākumu nevienlīdzības rada nevienlīdzība mājsaimniecībās, tostarp starp sievietēm un vīriešiem. Sievietes arī biežāk nekā vīrieši dzīvo zem 50 procentiem no vidējā ienākuma.
  • 80 procenti no viena miljarda cilvēku ar invaliditāti dzīvo jaunattīstības valstīs.
Latvijas cilvēku un organizāciju stāsti par ieguldījumu 10. mērķa īstenošanā:

Ieguldījums sociālajām inovācijām. Biedrība “NewDoor”.

Madaras Makares stāsts. HOPP.

Andra Hermana stāsts. BlindArt.

Raimonda Lazdas stāsts. Sociālās attīstības aģentūra “Pieci airi”.