11. mērķis: Ilgtspējīgas pilsētas un kopienas

Padarīt pilsētas un apdzīvotas vietas iekļaujošas, drošas, pielāgoties spējīgas un ilgtspējīgas.

Atslēgas vārdi: mājokļi, grausti, transporta sistēma, uzrbanizācija, kultūras un dabas mantojums, dabas katastrofu ietekmes mazināšana, urbanizācijas nelabvēlīgo seku mazināšana, zaļo un sabiedrisko zonu pieejamība

Fakti (dati no un.org):

  • Puse cilvēces - 3,5 miljardi cilvēku - šodien dzīvo pilsētās, un tiek prognozēts, ka līdz 2030. gadam pilsētās dzīvos 5 miljardi cilvēku.
  • Mūsdienās graustos dzīvo 828 miljoni cilvēku, un lielākā daļa no tiem atrodas Āzijas austrumos un dienvidaustrumos.
  • Pasaules pilsētas aizņem tikai 3 procentus no planētas zemes, bet veido 60-80 procentus no enerģijas patēriņa un 75 procentus no oglekļa emisijām.
  • Strauja urbanizācija rada spiedienu uz saldūdens piegādēm, notekūdeņiem, dzīves vidi un sabiedrības veselību.
  • Pilsētas patērē no 60 līdz 80 procentiem no enerģijas patēriņa un rada pat 70 procentus no cilvēka izraisītām siltumnīcas efekta gāzu emisijām.
Latvijas cilvēku un organizāciju stāsti par ieguldījumu 11. mērķa īstenošanā:

Cunami seku novēršana. GLEN stāsts.

Eduarda Krūmiņa stāsts. Go Beyond.

Kaspara Spundes stāsts. Čiekurkalna attīstības biedrība.

Jāņa Matuļa stāsts. Latvijas Zaļā kustība.