14. mērķis: Dzīvība ūdenī

Saglabāt un ilgtspējīgi izmantot okeānus, jūras un to resursus, lai nodrošinātu ilgtspējīgu attīstību.

Atslēgas vārdi: jūras piesārņojums, piekrastes ekosistēma, okeāni, zveja, mazās salas

Fakti (dati no un.org):

  • Okeāni aizņem trīs ceturtdaļas Zemes virsmas, satur 97 procentus Zemes ūdens un pēc tilpuma veido 99 procentus no planētas dzīvojamās telpas.
  • Okeāni absorbē apmēram 30 procentus no cilvēka saražotā oglekļa dioksīda, tādējādi buferizējot globālās sasilšanas sekas.
  • Okeāna siltums ir rekordaugstā līmenī, izraisot plašus jūras karstuma viļņus.
  • Vairāk nekā trīs miljardi cilvēku no iztikas līdzekļiem ir atkarīgi no jūras un piekrastes bioloģiskās daudzveidības.
  • Aptuveni 80 procenti jūras un piekrastes piesārņojuma rodas no sauszemes, ieskaitot lauksaimniecības noteci, pesticīdus, plastmasu un neapstrādātus notekūdeņus.
Latvijas cilvēku un organizāciju stāsti par ieguldījumu 14. mērķa īstenošanā:

Ssnitas Rībenas stāsts. Mana Jūra.

Lauras Grundmanes stāsts. Radi Vidi Pats.

Andas Ikaunieces stāsts. Latvijas Hidroekoloģijas institūts.