16. mērķis: Miers, taisnīgums, laba pārvaldība

Veicināt miermīlīgu un iekļaujošu sabiedrību ilgtspējīgai attīstībai, nodrošināt taisnīgas tiesas pieejamību visiem un izveidot efektīvas, atbildīgas un iekļaujošas institūcijas visos līmeņos.

Atslēgas vārdi: vardarbība, tiesiskums, ieroči, noziedzība, korupcija, tiesiskā identitāte

Mierpilnas un iekļaujošas sabiedrības, tiesiskums.

Fakti (dati no un.org):

  • Starp korupcijas visvairāk skartajām iestādēm ir tiesu vara un policija.
  • Korupcija, kukuļošana, zādzības un izvairīšanās no nodokļu maksāšanas jaunattīstības valstīm gadā maksā aptuveni 1,26 triljonus ASV dolāru; šo naudas summu varētu izmantot, lai vismaz sešus gadus celtu to iedzīvotāju, kuri dzīvo ar mazāk nekā 1,25 ASV dolāriem dienā, iztikas līmeni.
  • Aptuveni 28,5 miljoni pamatskolas vecuma, kas ir ārpus skolas, dzīvo konfliktu skartajās teritorijās.
  • Tiesiskumam un attīstībai ir būtiska savstarpēja saistība, un tie ir savstarpēji papildinoši, padarot to par būtisku ilgtspējīgai attīstībai valsts un starptautiskā līmenī.
Latvijas cilvēku un organizāciju stāsti par ieguldījumu 16. mērķa īstenošanā:

Suņi robežu sardzē. Valsts Robežsardzes koledžas stāsts.

Augstāko revīzijas iestāžu stiprināšana. Valsts kontroles stāsts.

Tiesiskuma stiprināšana. Tiesu administrācijas stāsts.

Korupcijas mazināšana. Domnīcas “Providus” stāsts.

Digitālais dialogs. Mana Balss un Sabiedrības līdzdalības fonda stāsts.

Sabiedrības iesaiste pašvaldības budžeta veidošanas procesā. Civitta stāsts.

Iveta Kažokas stāsts. Domnīca “Providus”.

Lienes Gāteres stāsts. Delna / Transparency International Latvia.

Mika Muižarāja stāsts. Saldus aizsardzības biedrība.