2. mērķis: Novērsts bads un ilgtspējīga lauksaimniecība

Izskaust badu, panākt pārtikas nodrošinājumu un uzlabotu uzturu, veicināt ilgtspējīgu lauksaimniecību.

Atslēgas vārdi: bads, uzturs, mazie pārtikas ražotāji, ilgtspējīga pārtikas ražošana, ģenētiskā daudzveidība, ieguldījumi lauku infrastruktūrā

Fakti (dati no un.org):

  • Pareizi organizēta lauksaimniecība nodrošina uzturvielām bagātu ēdienu un sekmē ienākumus, īstenojot uz cilvēku orientētu lauku attīstību un vides aizsardzību.
  • 690 miljonu cilvēku jeb 8,9 % no pasaules iedzīvotājiem ir badā un, ja netiks globāli risināti lauksaimniecības jautājumi, 2050. gadā viņu skaits pieaugs par 2 miljardiem.
  • Aptuveni 2 miljardiem cilvēku pasaulē 2019. gadā nebija regulāras piekļuves drošai, uzturvielām bagātai un pietiekamai pārtikai.
Latvijas cilvēku un organizāciju stāsti par ieguldījumu 2. mērķa īstenošanā:

Mazie un vidējie uzņēmumi lauku teritorijās. LLKC stāsts.

Antras Zeiliņas stāsts. Ķiploku pasaule.

Māra Šņickovska stāsts. Pārtikas Amatnieki.