4. mērķis: Kvalitatīva izglītība

Nodrošināt iekļaujošu, taisnīgu un kvalitatīvu izglītību un veicināt mūžizglītības iespējas visiem.

Atslēgas vārdi: bezmaksas, vienlīdzīga un kvalitatīva pamatizglītība visiem, pirmsskolas izglītības pieejamība, izglītības kvalitāte un pieejamība, nodarbinātības un uzņēmējdarbības prasmes, izglītība ilgtsējīgai attīstībai, globālā izglītība, pedagogu kvalifikācija

Fakti (dati no un.org):

  • Kvalitatīvas izglītības pieejamība ir pamats dzīves uzlabošanai. Īpaši jāpievēršas meiteņu un sieviešu izglītošanai, kas daudzviet dēļ kultūras tradīcijām vai vietējās situācijas, ir ierobežota. Katram cilvēkam ir jāpiemīt lasītprasmei un rakstītprasmei.
  • Pirms koronavīrusa krīzes prognozes rādīja, ka vairāk nekā 200 miljoni bērnu mācīsies ārpus skolas, un tikai 60 % jauniešu 2030. gadā pabeigs vidējo izglītību.
  • 617 miljoniem jauniešu visā pasaulē trūkst matemātikas un lasītprasmju.
  • 4 miljoni bēgļu bērnu 2017. gadā bija ārpus skolas.
Latvijas cilvēku un organizāciju stāsti par ieguldījumu 4. mērķa īstenošanā:

Alīnas Karpeļcevas stāsts. Riga Tech Girls.

Padziļinātā programma Eiropas tiesībās un ekonomikā. Rīgas Juridiskās augstskolas stāsts.

Jauno profesionāļu skola. LU sociālo zinātņu fakultātes stāsts.

Arinas Melses stāsts. Baltic Human Rights Society.

Aijas Vanagas stāsts. Preiļi izglītotai Latvijai.