7. mērķis: Pieejama un atjaunojama enerģija

Nodrošināt visiem piekļuvi uzticamai, ilgtspējīgai un mūsdienīgai enerģijai par pieejamu cenu.

Atslēgas vārdi: pieejami energopakalpojumi, energoefektivitāte, atjaunojamā enerģija, energoinfrastruktūra

Mūsdienīga, pieejama enerģija, tās efektivitātes paaugstināšana, sadarbība pētniecībā.

Fakti (dati no un.org):

  • 13 % pasaules iedzīvotāju joprojām nav piekļuves modernai elektrībai.
  • Enerģija ir noteicošais klimata pārmaiņu faktors, kas rada aptuveni 60 % no visām pasaules siltumnīcas efekta gāzu emisijām.
  • 3 miljardi cilvēku ēdiena gatavošanai un apkurei ir atkarīgi no koksnes, ogles, kokogles vai dzīvnieku atkritumiem.
  • Iekštelpu gaisa piesārņojums, izmantojot mājsaimniecības enerģijai degošu degvielu, 2012. gadā izraisīja 4,3 miljonus nāves gadījumu, un 6 gadījumos no 10 tās bija sievietes un meitenes.
Latvijas cilvēku un organizāciju stāsti par ieguldījumu 7. mērķa īstenošanā:

Anrija Tukuļa stāsts. Elektrum Energoefektivitātes centrs.

Kārļa Grīnberga stāsts. Pasīvā māja.

Līgas un Tomasa Krīgeru stāsts. Biedrība “Smiltenei un Latvijai”.