9. mērķis: Ražošana, inovācijas un infrastruktūra

Veidot noturīgu infrastruktūru, veicināt iekļaujošu un ilgtspējīgu industrializāciju un sekmēt inovācijas.

Atslēgas vārdi: infrastruktūra, industrializācija, modernizācija, zinātniskā pētniecība, tehnoloģiju izstrāde, piekļuve informācijas un sakaru tehnoloģijām

Fakti (dati no un.org):

  • 2018.gadā 96 procenti pasaules iedzīvotāju dzīvoja mobilo sakaru signāla sasniedzamības zonā, un 90 procenti cilvēku varēja piekļūt internetam, izmantojot trešās paaudzes (3G) vai augstākas kvalitātes tīklu.
  • 16 procentiem pasaules iedzīvotāju nav piekļuves mobilajiem platjoslas tīkliem.
  • Vismazāk attīstītajām valstīm ir milzīgs pārtikas un dzērienu (agrorūpniecības), kā arī tekstilizstrādājumu un apģērbu industrializācijas potenciāls, ar labām izredzēm uz ilgstošu nodarbinātību un lielāku produktivitāti.
Latvijas cilvēku un organizāciju stāsti par ieguldījumu 9. mērķa īstenošanā:

Emīla Lukjanska stāsts. ZINOO zinātnes centrs.

Agņa Buikšana stāsts. Elektropunkts.

Kārļa Krēķa stāsts. Pilsēta Cilvēkiem.