6. mērķis: Tīrs ūdens un sanitārija

Nodrošināt ūdens un sanitārijas pieejamību visiem un ilgtspējīgu pārvaldību.

Atslēgas vārdi: piekļuve nekaitīgam dzeramam ūdenim, sanitārās un higiēnas iespējas, ūdens kvalitātes paaugstināšana, ūdens izmantošanas lietderība, vietējās sabiedrības iesaiste ūdens apsaimniekošanā

Ūdens nodrošina veselību, higiēnu, vienlaikus tas tiek piesārņots. Īpaši apdraudēti ir cilvēki mazāk attīstītās valstīs, sievietes un meitenes.

Fakti (dati no un.org):

  • Katrā ceturtajā veselības aprūpes iestādē trūkst pamata ūdensapgādes pakalpojumu.
  • 3 no 10 cilvēkiem trūkst piekļuves droši pārvaldītiem dzeramā ūdens pakalpojumiem un 6 no 10 cilvēkiem nav piekļuves droši pārvaldītām sanitārijas iekārtām.
  • 2,4 miljardiem cilvēku nav piekļuves pamata sanitārijas pakalpojumiem, piemēram, tualetēm.
  • Vairāk nekā 80 % notekūdeņu, kas rodas cilvēku darbības rezultātā, tiek novadīti upēs vai jūrā bez piesārņojuma attīrīšanas.
Latvijas cilvēku un organizāciju stāsti par ieguldījumu 6. mērķa īstenošanā:

Lindas Mežules stāsts. RTU Ūdens pētniecības zinātniskā laboratorija.

Jāņa Ulmes stāsts. Vides Izglītības Fonds.

Elīnas Kolātes stāsts. Pasaules dabas fonds.