8. mēŗkis: Cienīgs darbs un ekonomiskā izaugsme

Veicināt noturīgu, iekļaujošu un ilgtspējīgu ekonomikas izaugsmi, pilnīgu un produktīvu nodarbinātību un pienācīgas kvalitātes nodarbinātību visiem.

Atslēgas vārdi: ekonomiskā izaugsme, ekonomikas produktivitāte, mazie un vidējie uzņēmumi, radošums un inovācijas, patēriņa un resursefektivitāte, jaunatnes nodarbinātība, darba ņēmēju tiesības, ilgtspējīgs tūrisms, piespiedu darba un verdzības izskaušana, vietējo finanšu attīstība.

Nodarbinātība un darba apstākļi, uzņēmējdarbība un ilgtspējīgas attīstības modeļi.

Fakti (dati no un.org):

  • Vīrieši nopelna par 12,5 procentiem vairāk nekā sievietes - rāda dati 40 no 45 valstīm.
  • 2016.gadā 61% visiem strādājošajiem pasaulē bija neoficiāli nodarbināti.
Latvijas cilvēku un organizāciju stāsti par ieguldījumu 8. mērķa īstenošanā:

Kristīnes Ungures stāsts. EcoUmi.

Līgas Efejas stāsts. Design Factory.

Reģionu līdzsvarota sociālekonomiskā attīstība. VARAM stāsts.

Baibas Altenas stāsts. Kokmaizītes.