5. mērķis: Dzimumu līdztiesība

Panākt dzimumu līdztiesību un nodrošināt pilnvērtīgas iespējas visām sievietēm un meitenēm.

Atslēgas vārdi: diskriminācija, vardarbība pret sievietēm, cilvēktirdzniecība un seksuāla izmantošana, sieviešu līdzdalība, vienlīdzīgas tiesības uz saimnieciskajiem resursiem

Meitenes un sievietes cieš no diskriminācijas visā pasaulē. Dzimumu līdztiesība ir ne tikai cilvēktiesības, bet arī pamats mierpilnai, pārtikušai un ilgtspējīgai pasaulei. Nodrošinot meiteņu un sieviešu līdztiesīgu pieeju izglītībai, veselībai, nodarbinātībai un pārstāvniecībai politiskajā un ekonomiskajā lēmumu pieņemšanā, ieguvēja būs gan sabiedrība, gan cilvēce kopumā.

Fakti (dati no un.org):

  • Globāli 750 miljoni sieviešu un meiteņu ir precējušās pirms 18 gadu vecuma un vismaz 200 miljoni sieviešu un meiteņu 30 valstīs ir pakļautas sieviešu dzimumorgānu izkropļošanai.
  • 18 pasaules valstīs vīri var likumīgi neļaut sievām strādāt.
  • 39 valstīs meitām un dēliem nav vienādas mantojuma tiesības.
  • 49 valstīs trūkst likumu, kas aizsargātu sievietes no vardarbības ģimenē.
  • Tikai 52 % sieviešu, kas apprecējušās vai ir partnerattiecībās, brīvi pieņem lēmumus par seksuālajām attiecībām, kontracepcijas līdzekļu lietošanu un veselības aprūpi.
Latvijas cilvēku un organizāciju stāsti par ieguldījumu 5. mērķa īstenošanā:

Elīnas Kļaviņas stāsts. Biedrība “Tēvi”.

Sievietes balss. Biedrības “Marta” stāsts.

Džemmas Sudrabas stāsts. Sieviešu stendaps.

Ritas Kubuliņas stāsts. Biedrība “Papardes zieds”.