Print This Post

Noslēdzies 3 gadu projekts Baltijas mērogā


2012.gada nogalē noslēdzies trīs gadus ilgušais Baltijas mēroga attīstības izglītības projekts “Baltijas valstis attīstības sadarbībā” (Baltic States – Channeling Information for Development). To LAPAS no 2010.gada īstenoja kopā ar partneriem no Igaunijas (Estonian Roundtable for Development Cooperation (AKÜ)) un Lietuvas (National Platform of Development Cooperation Nongovernmental Organisations).

Projekta mērķis bija strādāt, lai radītu priekšnoteikumus, ka valstu valdības Latvijā, Igaunijā un Lietuvā, kā arī Eiropas Savienībā, strādātu, lai radītu politikas, kas ir saskaņotas, tādā veidā samazinot negatīvos sociālos aspektus, ko rada globalizācija, un mazinātu draudus cilvēku drošībai, veicinot Tūkstošgades attīstības mērķu realizāciju.

Projektā visās trīs valstīs caur dažādiem kanāliem tika sniega informācija un veicinātas diskusijas par projekta tēmām un citiem attīstības sadarbības dienaskārtībā esošiem jautājumiem.

Katru gadu katrā valstī notika vismaz vienas nacionāla līmeņa Pasaules sarunas (National World Talks). Latvija tajās tika runāts par Tūkstošgades attīstības mērķiem, cilvēkdrošību, cilvēktiesībām, kā arī par attīstības sadarbības atspoguļošanu medijos. Arī Lietuvā un Igaunijā nacionālajās Pasaules sarunās tika skatīti Tūkstošgades attīstības mērķi un cilvēktiesības, kā arī tādas tēmas kā migrācija, godīga tirdzniecība, sociālā uzņēmējdarbība, ilgtspējīga vide.

Reizi gadā tika rīkotas Baltijas Pasaules sarunas (PanBaltic World Talks). 2010.gadā tās notika Tallinā, un tēma bija politikas saskaņotība attīstībai. 2011.gadā Rīgā notika Baltijas Pasaules sarunas par cilvēkdrošību. Savukārt 2012.gadā interesenti pulcējās Viļņā uz Baltijas mēroga konferenci par cilvēktiesību un demokratizācijas nozīmi attīstības sadarbības dienaskārtībā Autrumu Partnerības valstīs.

Visas trīs partner-organizācijas veidoja informatīvu apkārtrakstu (Latvijā tā bija LAPAS infoLAPA), attīstīja savas organizācijas mājas lapas (https://lapas.lv, https://www.pagalba.org/lt, https://www.terveilm.ee ), veidoja faktu lapas par dažādiem globalizācijas sociālajiem aspektiem, kā arī izveidoja vai uzlaboja dalību sociālajos tīklos (piemēram, Facebook un Twitter). Tāpat notika regulāras tikšanās un sarunas ar mērķauditorijas pārstāvjiem – politikas veidotājiem, mediju un pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem -, lai informētu par aktualitātēm attīstības jomā, kas saistītas ar projekta tēmām.

LAPAS vērtē, ka projekts bija ļoti noderīgs atspēriena punkts attīstības jautājumu aktualizēšanai Baltijas valstīs un projekta partneru – attīstības NVO platformu Latvijā, Lietuvā un Igaunijā – darba uzlabošanai, veicinot svarīgu jautājumu nonākšanu dienaskārtībā. Projekta mērķis lielā mērā ir sasniegts, ar nosacījumu, ka visi trīs projekta partneri -turpinās informēšanas un interešu aizstāvības aktivitātes, un sadarbosies projektos un interešu aizstāvībā arī nākotnē.

Projektu „Baltic States –Channeling Information for Development” Nr. DCI-NSA ED/2009/201-971 atbalsta Eiropas Komisijas EuropeAid sadarbības birojs un Sorosa Fonds Latvija (SFL). Šis dokuments ir sagatavots ar Eiropas Savienības un SFL finansiālo atbalstu. Par dokumenta saturu atbild vienīgi biedrība Latvijas Platforma attīstības sadarbībai (LAPAS) un tas neatspoguļo Eiropas Savienības vai SFL oficiālo viedokli.