Attīstības paradigmas, globālais un vietējais konteksts, vajadzības un problēmas | Glokalizācijas seminārs