Print This Post

EK iesniegts aktivitāšu plāns Eiropas Attīstības gadam

1.septembrī apstiprināšanai Eiropas Komisijā ir iesniegts Nacionālais aktivitāšu plāns nākamā Eiropas tematiskā gada īstenošanai. 2015.gadā Eiropas tematiskais gads būs veltīts attīstības sadarbības tēmai kā Attīstības gads. Programmu sagatavoja Ārlietu ministrija un biedrība “Latvijas platforma attīstības sadarbībai”, iesaistot interesentus no nevalstiskā, privātā, akadēmiskā un publiskā sektora.
Programmā iekļauts plašs pasākumu un informatīvo kampaņu loks. Tas veicinās izpratni par attīstības sadarbību un informētu par ES, kā arī par Latvijas īstenotās politikas rezultātiem. Plānotas tādas aktivitātes kā filmu mēneši un sociālo mediju kampaņa, ceļojošās fotoizstādes, studiju kursa izveide, eseju, video konkursi u.c. Lai pievērstu pastiprinātu uzmanību šai tēmai, arī sabiedrībā zināmi cilvēki tiks iesaistīti kā labās gribas vēstnieki.
Latvijā kā Eiropas Savienības Padomē prezidējošajā valstī notiks Attīstības gada oficiālais atklāšanas pasākums, kā arī 2015.gada marta sākumā plānota augsta līmeņa konference par dzimumu līdztiesības lomu ilgtspējīgas attīstībasveicināšanā.
2015.gadā Eiropas tematiskā gada ietvaros pirmo reizi uzmanība tiks veltīta ar ES ārpolitiku saistītiem jautājumiem. ES kā lielākajam palīdzības sniedzējam pasaulē ir svarīgi veicināt iedzīvotāju interesi un informētību par sasniegtajiem rezultātiem, kā arī par abpusējiem ieguvumiem. Tāpat 2015.gadā attīstības sadarbība būs globālās politikas dienaskārtības centrā, jo beidzas līdzšinējais attīstības sadarbības globālais ietvars – ANO Tūkstošgades mērķi.
Eiropas tematiskie gadi tiek organizēti kopš 1983.gada, lai veicinātu izpratni, rosinātu diskusijas un mainītu attieksmi par noteiktu tēmu Eiropas līmenī. Piemēram, 2013.gads bija pasludināts par “Eiropas gadu pilsoņiem”, 2012.gads- “Eiropas gadu aktīvai novecošanai”.