EYD_motto_LV | 2015. gads visā Eiropā – gads attīstībai!