Print This Post

Sabiedrības izpratne saistībā ar attīstības sadarbības jautājumiem ir ļoti zema

Biedrības „Latvijas Platforma attīstības sadarbībai” (LAPAS) uzdevumā pētījumu centrs „Tirgus un sabiedriskās domas pētījumu centrs SKDS” šā gada jūnijā un jūlijā veica pētījumu „Sabiedrības izpratne par attīstības sadarbību Latvijā”.
Pētījuma mērķi bija noskaidrot informācijas kanālus, ko dažādas mērķauditorijas – lēmumu pieņēmēji, viedokļu līderi un nevalstisko organizāciju pārstāvji, izmanto informācijas iegūšanai par attīstības sadarbību, kā arī apzināt mērķauditoriju attieksmi pret attīstības sadarbību. Pētījuma ietvaros tika organizētas 11 dziļās intervijas.
Pētījums parāda, ka sabiedrības izpratne saistībā ar attīstības sadarbības jautājumiem ir ļoti zema. Tikai tiem respondentiem, kas ikdienā nodarbojas ar šiem jautājumiem ir priekšstats par to, kas ir šis jēdziens un kā tas tiek „īstenots dzīvē„.
Tajā pat laikā redzams, ka bieži vien aktivitātes, kuras arī būtu definējamas, kā attīstības sadarbība, par tādām netiek uzskatītas, jo to īstenotājiem trūkst izpratnes par šī jēdziena būtību.
Ikdienas darbā būtiskākie informācijas kanāli par šiem jautājumiem ir dažādas starptautiskās interneta mājas lapas, kā arī sadarbības kolēģi citās, galvenokārt ārvalstu, organizācijās. Latvijā esošie resursi ir nepietiekoši un nepilnīgi un tā kā šī informācija interesē tikai šauru speciālistu loku, tad sabiedrību šāda informācija vispār nesasniedz.
Lai veicinātu interesi par attīstības sadarbību gan mediju un jo īpaši politiķu starpā, ir nepieciešams pieprasījums pēc šādas informācijas no sabiedrības, iedzīvotajiem kopumā. Kā norādīja respondenti, kamēr sabiedrība norobežosies un neizrādīs interesi par šiem jautājumiem, nedz politiķu, nedz mediju interešu lokā šie jautājumi nenonāks.
Pētījums:“Sabiedrības izpratne par attīstības sadarbību Latvijā” .

Informāciju sagatavoja
Biedrības „Latvijas Platforma attīstības sadarbībai” (LAPAS)
E pasts info@lapas.lv
Tālrunis 26275253


Pētījums tika veikts ar Eiropas Komisijas un Sorosa fonds – Latvija atbalstu.

Sabiedrības izpratne saistībā ar attīstības sadarbības jautājumiem ir ļoti zema

Biedrības „Latvijas Platforma attīstības sadarbībai” (LAPAS) uzdevumā pētījumu centrs „Tirgus un sabiedriskās domas pētījumu centrs SKDS” šā gada jūnijā un jūlijā veica pētījumu „Sabiedrības izpratne par attīstības sadarbību Latvijā”.

Pētījuma mērķi bija noskaidrot informācijas kanālus, ko dažādas mērķauditorijas – lēmumu pieņēmēji, viedokļu līderi un nevalstisko organizāciju pārstāvji, izmanto informācijas iegūšanai par attīstības sadarbību, kā arī apzināt mērķauditoriju attieksmi pret attīstības sadarbību. Pētījuma ietvaros tika organizētas 11 dziļās intervijas.

Pētījums parāda, ka sabiedrības izpratne saistībā ar attīstības sadarbības jautājumiem ir ļoti zema. Tikai tiem respondentiem, kas ikdienā nodarbojas ar šiem jautājumiem ir priekšstats par to, kas ir šis jēdziens un kā tas tiek „īstenots dzīvē„.

Tajā pat laikā redzams, ka bieži vien aktivitātes, kuras arī būtu definējamas, kā attīstības sadarbība, par tādām netiek uzskatītas, jo to īstenotājiem trūkst izpratnes par šī jēdziena būtību.

Ikdienas darbā būtiskākie informācijas kanāli par šiem jautājumiem ir dažādas starptautiskās interneta mājas lapas, kā arī sadarbības kolēģi citās, galvenokārt ārvalstu, organizācijās. Latvijā esošie resursi ir nepietiekoši un nepilnīgi un tā kā šī informācija interesē tikai šauru speciālistu loku, tad sabiedrību šāda informācija vispār nesasniedz.

Lai veicinātu interesi par attīstības sadarbību gan mediju un jo īpaši politiķu starpā, ir nepieciešams pieprasījums pēc šādas informācijas no sabiedrības, iedzīvotajiem kopumā. Kā norādīja respondenti, kamēr sabiedrība norobežosies un neizrādīs interesi par šiem jautājumiem, nedz politiķu, nedz mediju interešu lokā šie jautājumi nenonāks.

Ar visu pētījumu variet iepazīties Biedrības „Latvijas Platforma attīstības sadarbībai” mājas lapā.

Informāciju sagatavoja

Biedrības „Latvijas Platforma attīstības sadarbībai” (LAPAS)

E pasts info@lapas.lv

Tālrunis 26275253