Print This Post

Kampaņa “World’s Best News” Latvijā!

24. septembrī parlamentārā sekretāre Zanda Kalniņa-Lukaševica Ārlietu ministrijā atklās LAPAS un citu Eiropas gada attīstībai sadarbības partneru informatīvo akciju „World’s Best News”, kuras laikā plānots izdalīt 20 000 eksemplāru bezmaksas avīžu par Latvijas un ES sasniegumiem attīstības sadarbībā. Pēc atklāšanas pasākuma tiks rīkots gājiens, kura laikā akcijas dalībnieki gājienā dosies cauri Vecrīgai uz Latvijas Nacionālo bibliotēku (LNB), kur akcijas dalībnieki nodos LNB vairāk nekā 500 „Pasaule kļūst labāka” avīžu eksemplāru.

World’s Best News Pasaules izdevums

IMG_5145Foto – Irēna Fridenšteina

Informatīvās akcijas laikā plānoti vairāk nekā 20 pasākumi visā Latvijā. Tajā piedalīsies jauniešu centri, ekoskolas, pašvaldības, augstskolas, tā parādot, ka attīstības sadarbības jautājumi ir īpaši aktuāli jauniešu vidū.

Pasākums Latvijā norisināsies dienu pirms ANO post-2015 samita, kurš notiks no 25. līdz 27. septembrim Ņujorkā. Samita laikā plānots formāli apstiprināt jauno pasaules ilgtspējīgas attīstības ietvaru nākamajiem 15 gadiem, tādējādi aizstājot pašreizējos Tūkstošgades attīstības mērķus. Latviju post-2015 samitā pārstāvēs Valsts prezidents Raimonds Vējonis un ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs.

“Pēdējā laikā saskaramies ar ļoti daudz negatīvām diskusijām par Latvijas un Eiropas lomu globālajos procesos. Norobežojoties no politiskām niansēm, cilvēciskā līmenī ir jāatzīst, ka attīstības sadarbība ir instruments kā uzlabot cilvēku dzīvi mazāk attīstītos reģionos – nodrošinot piekļuvi ūdenim, izglītībai un veselības aprūpei. Tās ir investīcijas pašu valstu spējā risināt savas problēmas. Tieši tāpēc jaunajiem ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķiem ir jābūt drosmīgiem un atbildīgiem, piesaistītiem pie reāliem finanšu instrumentiem. Katram cilvēkam uz šīs planētas ir tiesības uz cieņpilnu dzīvi” stāsta Inese Vaivare, LAPAS direktore

Akcija „Pasaule kļūst labāka” ir viens no Ārlietu ministrijas un Latvijas Platformas attīstības sadarbībai (LAPAS) organizētajiem Eiropas gada attīstībai pasākumiem, kura mērķis ir informēt sabiedrību par ES un tās dalībvalstu attīstības sadarbības politiku un tās rezultātiem, kā arī skaidrot ieguvumus visām iesaistītajām pusēm. Eiropas gada attīstībai mājas lapa: httpss://europa.eu/eyd2015/lv.

PASĀKUMI LATVIJĀ

Aizputē un Ventspilī vietējie jaunieši dosies gājienā pilsētu ielās, dalot avīzi un aicinot vietējos iedzīvotājus parakstīt petīciju.

Liepājas vakara maiņu vidusskolas audzēkņi kampaņas avīzi dalīs dažādu iestāžu un publisku vietu apmeklētājiem.

Gulbenē kampaņas pasākums notiks Gulbenes novada bibliotēkā, kurā tiks ierīkots avīzes dalīšanas stends.

Jūrmalā avīzes dalīšana notiks divās vietājs – Jūrmalas Bērnu un jauniešu centrā, kā arī rehabilitācijas centrā “Vaivari” un Jomas ielā.

Brocēnos vietējās vidusskolas jaunieši avīzi dalīs trīs dažādās vietās, kā arī nogādās to Brocēnu iedzīvotājiem viņu dzīvesvietās.

Balvu profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas audzēkņi izplatīs avīzi Balvos.

Valmierā kampaņā iesaistījušies gan Vidzemes augstskolas, gan pamatskolas “Punktiņš” skolēni, studeni un skolotāji, kuri, darbojoties kopā, avīzi nogādās Valmieras iedzīvotājiem.

Saldū Bērnu un jauniešu centra brīvprātīgie dosies Saldus ielās, lai avīzi izdalītu vietējiem iedzīvotājiem.

Rēzeknē avīzes dalīšanā iesaistīsies gan vietējie jaunieši, gan ārzemju brīvprātīgie, to izdalot Rēzeknes iedzīvotājiem.

Rugāju novadā iesaistījušās divas Ekoskolas – Eglaines pamatskola un Rugāju novada vidusskola! Abās skolās avīze tiks dalīta skolēniem, skolotājiem, vecākiem, kā arī nogādāta novada iedzīvotājiem.

Iecavā kampaņā iesaistījies bērnudārzs “Dārtija” – bērni, audzinātāji un vecāki! Viņi avīzi nogādās Iecavas iedzīvotājiem.

Ķekavas aktīvie jaunieši parūpēsies, lai avīze tiek nogādāta Ķekavas novada iedzīvotājiem.

Kuldīgā avīzes dalīšana notiks uz Liepājas ielas, kur jaunieši parūpēsies, lai avīze nokļūst pie Kuldīgas iedzīvotājiem.

Aizkrauklē kampaņā iesaistījusies Aizkraukles novada ģimnāzija, kuras skolēni avīzi dalīs pie lielākajiem Aizkraukles iepirkšanās centriem, kā arī pie novada pašvaldības.

Kārsavas novadā kampaņā iesaistījusies Mežvidu pamatskolas Eko padome, kura dosies gājienā caur Mežvidiem, avīzi nogādājot pašvaldības darbiniekiem un vietējiem iedzīvotājiem.

Daugavpilī avīze tiks dalīta dienu ātrā – 23.septembrī – to izdalot zinātniskās konferences laikā, kā arī diskutējot par globālās izglītības tēmām.