LV EN RU
Baltijas valstis attīstības sadarbībā

No 2010.gada līdz 2012.gada beigām LAPAS sadarbībā ar Igaunijas (Estonian Roundtable for Development Cooperation (AKÜ) ) un  Lietuvas (National Platform of Development Cooperation Nongovernmental Organisations) partneriem realizēja projektu
“Baltijas valstis attīstības sadarbībā”
(Baltic States – Channeling Information for Development).

Projekta mērķis bija strādāt, lai radītu priekšnoteikumus ka valstu valdības Igaunijā, Latvijā un Lietuvā, kā arī Eiropas Savienībā strādātu, lai radītu politikas, kas ir saskaņotas, tādā veidā samazinot negatīvās sociālās dimensijas ko rada globalizācija un mazinātu draudus cilvēku drošībai, veicinot Tūkstošgades attīstības mērķu realizāciju.

Uzdevums bija nodrošināt labāku izpratni par cilvēkdrošību, globalizācijas sociālajiem aspektiem un par attīstības sadarbību globalizācijas kontekstā.

AKTIVITĀTES:

  1. Baltijas Pasaules sarunas (PanBaltic World Talks)
  2. Nacionālās Pasaules sarunas (National World Talks)
  3. LAPAS infoLAPA
  4. Faktu lapas par dažādiem globalizācijas sociālajiem aspektiem

 

Projektu Baltic States –Channeling Information for Development Nr. DCI-NSA ED/2009/201-971  atbalsta Eiropas Komisijas EuropeAid sadarbības birojs. Šis dokuments ir sagatavots ar Eiropas Savienības un Sorosa Fonds–Latvija finansiālo atbalstu. Par dokumenta saturu atbild vienīgi biedrība Latvijas Platforma attīstības sadarbībai (LAPAS) un tas neatspoguļo Eiropas Savienības oficiālo viedokli.