Projekts "Klimata pārmaiņas Latvijā – izaicinājums un iespējas?"

NosaukumsKlimata pārmaiņas Latvijā – izaicinājums un iespējas?
Izpildes laiks2015. gada 16.marts – 2016. gada 30. aprīlis
Finansētājs
Budžets170 809 EUR
Lomavadošā organizācija
InformācijaProjekta mērķis ir uzlabot Latvijas iedzīvotāju izpratni un zināšanas par klimata pārmaiņu ietekmi Latvijā, kā arī veicināt iedzīvotāju praktisku iesaisti klimata pārmaiņu ietekmes samazināšanā un pasākumu īstenošanā, kas saistīti ar pielāgošanos klimata pārmaiņām.
Biedrs (projekta realizētājs)
JomasFormalā un neformālā izglītība
Jaunatne
Vides aizsardzība, zaļais dzīvesveids
ValstisLatvija