Projekts "Sociālās inovācijas attīstības sadarbības valstīm (2015) "

NosaukumsSociālās inovācijas attīstības sadarbības valstīm (2015)
Izpildes laiks2015. gads
Finansētājs
Budžets
Lomavadošā organizācija
InformācijaLatvijā eksistē noderīgi sociālo inovāciju piemēri, kā arī ir augsts potenciāls to jaunradei, ņemot vērā augsto interesi jauniešu vidū par uzņēmējdarbības uzsākšanu un vērtību orientāciju maiņu, kas vērsta uz globālo problēmu izprašanu un vēlmi tās risināt. KSA Latvija biedri īstenoja projektu Eiropas attīstības gada ietvaros, lai aktualizētu tēmas par attīstības sadarbību jauniešu, jauno uzņēmēju un sociālās uzņēmējdarbības veicēju vidū, piedāvājot meklēt risinājumus prioritāro valstu sociālo problēmu risināšanai.
Biedrs (projekta realizētājs)
JomasAttīstības/globālā izglītība
Formalā un neformālā izglītība
Kopienu attīstība
ValstisLatvija