Projekts "Kapacitāte asociācijas "Izglītība ilgtspējīgai attīstībai" darbībai un sadarbībai"

NosaukumsKapacitāte asociācijas "Izglītība ilgtspējīgai attīstībai" darbībai un sadarbībai
Izpildes laiks2009.g. 1.februāris – 2010.g. 31.janvāris
FinansētājsSIF un EEZ finanšu instruments un Norvēģijas valdības divpusējais finanšu instruments
Budžets
Lomavadošā organizācija
InformācijaMĒRĶIS: sekmēt Asociācijas „Izglītība ilgtspējīgai attīstībai” un tās partnerorganizācijas darbības un sadarbības kapacitāti, veicinot organizācijas līdzdalību EEZ un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta prioritārajās jomās.

AKTIVITĀTES: (1) materiāli tehniskās bāzes izveide un uzlabošana, (2) atpazīstamības un kvalitatīvas informācijas sniegšanas līdzekļu izveide un izdošana, (3) administratīvo un cilvēkresursu attīstības kapacitātes semināru organizēšana, (4) pieredzes apmaiņas un ilgtspējīgas sadarbības stratēģijas izveide.

SASNIEGTIE REZULTĀTI: (1) izveidota un uzlabota AIIA materiāli tehniskā bāze, (2) pieredzes apmaiņas vizītes Daugavpilī, Liepājā, Jelgavā, Rīgā, Ērgļos u.c., sadarbībā ar LAPSA biedriem, piem., semināri „Uz ilgtspējīgu attīstību virzītas izglītības konceptuālais pamats” (11.03.2009, LLU) un ”Mācību stratēģiju ieviešana un izvērtēšana” (19.10.2009, DU), dalība LAPAS organizētajā konferencē "Globālās / attīstības izglītības nākotne Latvijā un Eiropā” (19.-20.10.2009, Rīga) un starptautiskās globālās izglītības aktivitātēs, piem., Starptautiskajā simpozijā „Skolas darbojas globāli (Schools Act Globally)” (22.-27.10.2009, Schleierbach, Austrijā), kā rezultātā biedrības biedri ieguvuši zināšanas un praktisko darbības pieredzi, kā arī saņēmuši konsultācijas par darbu ar datu apstrādes programmām, projektu izstrādi un finanšu piesaisti, mācību metodēm un stratēģijām, kā arī pilnveidojuši sadarbības prasmes, bet AIIA padomes un partneru valdes locekļi ir apguvuši NVO darbības pamatus, organizācijas darbības izvērtēšanu un saņēmuši konsultācijas lietvedībā un NVO darbībā; (3) izstrādāta sadarbības stratēģija 2010.-2016.gadam, kas sekmēs darbības ilgtermiņa plāna un AIIA statūtos izvirzīto mērķu un uzdevumu īstenošanu.
Biedrs (projekta realizētājs)Asociācija „Izglītība ilgtspējīgai attīstībai” (AIIA)
JomasAttīstības/globālā izglītība
Formalā un neformālā izglītība
Pētniecība/akadēmiskā darbība
Pieaugušo izglītība